Na obsah stránky

Odpadové hospodářství

 • Ing. Stanislav Dvořák

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vykonáváme veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství, např:

 • kontrolujeme, zda právnické osoby a podnikatelé využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na základě písemné smlouvy s obcí;
 • kontrolujeme, zda původci mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
 • udělujeme souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (do 100 t nebezpečných odpadů za rok)
 • udělujeme souhlas k upuštění od třídění nebo oddělenému shromažďování odpadů (do 100 t za rok)
 • vedeme a zpracováváme evidenci a způsobu nakládání s nimi, přepravy nebezpečných odpadů, zařízení k nakládání s odpady, sběru a výkupu odpadů, zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst a skladů odpadů, vedeme evidenci vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí, podáváme informace dle zákona
 • kontrolujeme, jak jsou práv. os., podnikateli a obcemi dodržována ustanovení zákona;
 • ukládáme původcům pokuty za porušení zákona, stanovuje opatření a lhůty pro zjednání nápravy;
 • vydáváme vyjádření:
 1. k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského ú­řadu;
 2. ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů;
 3. v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady;
 4. k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady;
 5. k zavedení a rozšíření výroby oxidu titaničitého.

Správní poplatky dle z. č. 634/2004: položka 122 písm. c

 • vydání rozhodnutí k žádosti o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů – 1 000 Kč

Další informace:

 • Svoz komunálního odpadu na území města Sedlčany, provoz překládací stanice Kosova Hora a provoz sběrného dvora provozují Sedlčanské technické služby, s.r.o. www.ts.sedlcany.cz

Sběrný dvůr + Sedlčanské technické služby, s.r.o.

Seznam povolených zařízení ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně povolených odpadů naleznete na stránkách www.stredoceske-odpady.cz – veřejná správa – zařízení na území SK.


Vytvořeno 15.3.2019 6:52:10 | přečteno 2207x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load