Na obsah stránky

Územní plány obcí ve správním obvodu ORP Sedlčany

Odbor výstavby jako úřad územního plánování v souladu s § 165 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) zveřejňuje prostřednictvím tohoto portálu platné územně plánovací dokumentace obcí k veřejnému nahlédnutí v elektronické podobě.

Vzhledem ke skutečnosti, že územně plánovací dokumentace obcí pořízené před datem nabytí účinnosti stavebního zákona (1.1.2007) není většinou dostupná v elektronické podobě, je možné do ní nahlédnout na Městském úřadě v Sedlčanech, odboru výstavby a územního plánování a na příslušném obecním úřadě, kde je dokumentace uložena ve fyzické podobě. V takovém případě bude u příslušné dokumentace obce dále uváděna věta: Dokumentace není dostupná v elektronické podobě.

 Územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany:

Vytvořeno 14.3.2019 10:37:08 - aktualizováno 15.12.2022 14:09:58 | přečteno 3535x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load