Na obsah stránky

Územně analytické podklady ORP Sedlčany (4.Aktualizace) + Návrh 5. Aktualizace ÚAP ORP Sedlčany

Územně analytické podklady ORP Sedlčany

4. Úplná aktualizace ÚAP 2016 + Návrh 5. Aktualizace ÚAP ORP Sedlčany 2020

Územně analytické podklady ( ÚAP ) byly pořízeny v tištěné i digitální podobě v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

ÚAP ORP Sedlčany, ve znění 4. úplné aktualizace 2016 obsahují:

1. Textovou část:

  • Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území - zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území 
  • Rozbor udržitelného rozvoje území - zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území, vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území, určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích
2. Grafickou část:

  • výkres hodnot území, měřítko  1: 25 000
  • výkres záměrů, měřítko  1: 25 000
  • problémový výkres, měřítko   1: 25 000
  • výkres limitů využití území  měřítko, 1: 25 000

ÚAP ORP Sedlčany, ve znění 4. úplné aktualizace 2016 jsou zveřejněny ve formátu *.pdf.

Návrh 5.Aktualizace 2020 se zveřejňuje pro účely projednání s obcemi ve správním obvodu ORP Sedlčany. Po vydání 5.Aktualizace ÚAP budou ÚAP ORP Sedlčany zveřejněny v kompletním aktualizovaném znění.

MěÚ Sedlčany, odbor výstavby a územního plánování – Filip Novák, DiS.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruNávrh 5. Aktualizace ÚAP ORP Sedlčany 202015.9 MB .zip
ikona souboruTexty ÚAP ORP Sedlčany 2016.zip2.41 MB .zip
ikona souboruVýkres hodnot.zip32.54 MB .zip
ikona souboruVýkres limitů.zip41.63 MB .zip
ikona souboruVýkres problémů.zip14.79 MB .zip
ikona souboruVýkres záměrů.zip10.79 MB .zip

Vytvořeno 14.3.2019 10:43:43 | přečteno 1129x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load