Na obsah stránky

Úsek samosprávních a jiných činností

V rámci činností charakteru sociálně-výchovné prevence spolupracují pracovníci Úseku s regionálně dostupnými poskytovateli sociálních nebo navazujících služeb, státními institucemi a obcemi.

Analyzují potřeby obyvatel správního území, zajišťují informační, poradenskou, preventivní a výchovnou činnost, spolupracují se státními i nestátními subjekty při poskytování sociálních, případně sociálně-zdravotních služeb občanům na území.

Plní úkoly určené obecní samosprávě v sociální oblasti.

Agendové činnosti Úseku:

  • Sociální pohřby;
  • Sociální šetření u žadatelů o umístění do domů s pečovatelskou službou Sedlčany;
  • Sociální šetření u zájemců o uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby v Sedlčanech;
  • Prošetření situace žadatelů o poskytnutí daru na svoz komunálního odpadu;
  • Koordinace a spolupráce sociálních služeb v komunitním měřítku; spolupráce se subjekty, které poskytují sociální služby, služby návazné na sociální oblast, zajištění dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území;
  • Činnost Klubu důchodců Sedlčany;
  • Povinnosti zřizovatele/poskytovatele sociálních služeb – Pečovatelské služby Sedlčany, organizační složky města Sedlčany, financování, výkaznictví, registrace;
  • Prevence sociálně-patologických jevů - protidrogová problematika na komunální úrovni;
  • Jiné a další činnosti (prezentace činností, účast v komisích, interní fungování Odboru).
ikona souboruŽÁDOST o poskytnutí finančního daru v rámci opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Sedlčany č. 3/2013 o poplatku za komunální odpad
Vytvořeno 5.2.2019 10:54:43 | přečteno 1088x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load