Na obsah stránky

Odbor sociálních věcí

Radnice cp32
Kde nás najdete:
1. patro budovy Radnice Sedlčany/ sídlo Městského úřadu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 32, od schodiště vlevo;

tel.: 318 822 682, 318 822 582, 318 821 050,  případně telefonní číslo konkrétního úředníka, ve tvaru 314 002 9xx, kde xx je linka úředníka (viz telefonní seznam níže)


JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor sociálních věcí

Mgr. Věra SkálováVedoucí Odbor sociálních věcí+420 314 002 919
+420 318 822 742
+420 723 679 512
skalova@mesto-sedlcany.cz
Mgr. Iva KohoutkováÚsek sociální péče+420 314 002 922
+420 318 822 742
+420 734 259 383
kohoutkova@mesto-sedlcany.cz
Bc. Jana Trmalová, DiSÚsek sociální péče+420 314 002 920
+420 318 822 742
+420 734 259 384
trmalova@mesto-sedlcany.cz
Tereza Trnobranská, DiS.Úsek sociální péče+420 314 002 921
+420 734 754 230
trnobranska@mesto-sedlcany.cz
Mgr. Věra SkálováÚsek sociální péče+420 314 002 919
+420 723 679 512
skalova@mesto-sedlcany.cz
Mgr. Eliška KodadováÚsek sociálně-právní ochrany dětí+420 314 002 926
+420 736 265 868
kodadova@mesto-sedlcany.cz
Mgr. Iva KohoutkováÚsek sociálně-právní ochrany dětí+420 314 002 922
+420 734 259 383
kohoutkova@mesto-sedlcany.cz
Bc. Petr KorbelÚsek sociálně-právní ochrany dětí+420 314 002 927
+420 734 259 382
korbel@mesto-sedlcany.cz
Bc. Pavla SůsováÚsek sociálně-právní ochrany dětí+420 314 002 923
+420 318 822 742
+420 734 314 713
psusova@mesto-sedlcany.cz
Renata VinařováÚsek sociálně-právní ochrany dětí+420 314 002 924
+420 734 314 715
vinarova@mesto-sedlcany.cz
Mgr. Věra SkálováÚsek sociálně-právní ochrany dětí+420 314 002 919
+420 723 679 512
skalova@mesto-sedlcany.cz
Bc. Jana Trmalová, Dis.Úsek výkonu samosprávních a ostatních činností+420 314 002 920
+420 734 259 384
trmalova@mesto-sedlcany.cz
Tereza Trnobranská, Dis.Úsek výkonu samosprávních a ostatních činností+420 314 002 921
+420 734 754 230
trnobranska@mesto-sedlcany.cz

Úřední hodiny
Pondělí08:00 - 12:0012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0012:30 - 15:00
Středa08:00 - 12:00 12:30 - 17:00

Pracovní doba
Pondělí08:00 - 12:0012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0012:30 - 15:30
Středa08:00 - 12:0012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0012:30 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Po dohodě s příslušným pracovníkem lze věc vyřídit kdykoliv v pracovní době Městského úřadu Sedlčany.

Odbor zajišťuje výkon samostatné a přenesené působnosti v určených oblastech.

PŘEHLED základních právních předpisů ve vztahu k Odboru sociálních věcí:
 • zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách;
 • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě);
 • zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách;
 • Závazný pokyn policejního prezidenta č. 167 ze dne 30. 12. 2010 o činnosti na úseku mládeže;
 • vyhláška č. 473/2012 Sb., ze dne 17. prosince 2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
Další odkazy:
Řešení životních situací

Úsek sociální péče

5.2.2019 10:53:28 | přečteno 1766x | Vodnansky | Celý článek
 

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

5.2.2019 10:54:15 - aktualizováno 24.3.2023 11:13:04 | přečteno 3111x | Vodnansky | Celý článek
 

Úsek samosprávních a jiných činností

5.2.2019 10:54:43 | přečteno 1203x | Vodnansky | Celý článek
 
Vytvořeno 5.2.2019 10:52:33 | přečteno 8903x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load