Na obsah stránky

Školství

V případě ztráty dokladu ze školy (vysvědčení, maturitní vysvědčení, výuční list apod.) postupujte dle tohoto návodu.

Činnost odboru na úseku školství 

 na úseku samosprávy

 • vypracovává ve spolupráci s řediteli a ostatními odbory zřizovací listiny školských příspěvkových organizací zřízených městem
 • ve spolupráci s řediteli škol zpracovává podklady pro zařazení školských příspěvkových organizací do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení
 • provádí kontrolní činnost ve školských příspěvkových organizacích
 • projednává s řediteli škol zřízených městem koncepci rozvoje, návrh rozpočtu, personální a sociální podmínky pracovníků

 na úseku státní správy 

 • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem školám a školským zařízením
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky škol a školských zařízení v rámci  své působnosti obce P3
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence za školy a školská zařízení  ( statistické výkonové výkazy, výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství, ad)

INFORMACE  PRO VEŘEJNOST 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí dne 4. září 2023 a končí v pátek dne 28. června 2024

Prázdniny:
 • Podzimní prázdniny - trvají 2 dny a přičleňují se ke státnímu svátku 28. října, jejich počátek stanoví MŠMT.
  V roce 2023 připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října.
 • Vánoční prázdniny – trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. Připadne-li 23. prosinec na úterý, začínají prázdniny již pondělím. Jestliže 3. leden připadne na pátek, končí prázdniny tímto pátkem.
  Ve školním roce 2023/2024 trvají vánoční prázdniny od soboty 23. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
 • Pololetní prázdniny- trvají jeden den a připadají na pátek v době od 29. ledna do 4. února.
  V roce 2024 připadnou na pátek 2. února.
 • Jarní prázdniny trvají jeden týden.
  Ve školním roce 2023/2024 je pro okres Příbram stanoven termín jarních prázdnin od 4. března do 10. března 2024.
 • Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek, který předchází Velkému pátku.
  V roce 2024 připadnou na čtvrtek 28. března 2024. 
 • Hlavní prázdniny trvají od skončení druhého pololetí školního vyučování do zahájení prvního pololetí v novém školním roce.
  Hlavní prázdniny ve školním roce 2023/2024 začínají v pondělí 1. července a končí v pátek 30. srpna 2024. Školní rok začne v pondělí 2. září 2024

Informace pro širokou veřejnost zajímající se o školství

rejstriky.msmt.cz/rejskol/  - rejstřík škol vedený MŠMT

Související odkazy:

Školská legislativa
 • Ústavní zákony  - Ústava
 • Listina základních práv a svobod,
 • Zákony - Zákon 561/2004 Sb. „ školský zákon“
 • Zákon 564/2004Sb. „o ped. pracovnících“
Rodiče a škola
 • práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců
 • ředitel školy a Rada školy

Odkazy na instituce:

 • Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy (dotační programy, ekonomikavzdělávání) - www.msmt.cz
 • Česká školní inspekce (inspekční zprávy ČŠI, kriteria hodnocení  ČŠI) - www.csicr.cz
 • Středočeský kraj 
  • vzdělávací nabídka škol a školských zařízení Stř.  kraje pořádané pro veřejnost (přehled  vzdělávacích programů, kurzy, školení)
  • adresář škol a školských zařízení všech zřizovatelů na území Středočeského kraje
  • https://www.kr-stredocesky.cz/urad

Důležité kontakty: 

Česká školní inspekce
Ústředí - Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5.,
Telefon : 251 023 127,  Fax: 251 566 789,  E-mail : posta@csicr.cz
Ústřední školní inspektor: Mgr. Tomáš Zatloukal

Středočeský inspektorát - Arabská 683, 160 66 Praha 6
tel.:  235 091 034
e-mail .csi.s@csicr.cz
http://www.csicr.cz
ředitel: Mgr. Petr Drábek
e-mail: Petr.Drabek@csicr.cz
tel: 235 091 033
mobil: 606 452 964
Okresní pracoviště ČŠI - 28.října 24, 261 01 Příbram VII,
tel., fax 318 624 671

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11,  150 21 Praha 5
Odbor školství - telefon : 257 280 … / linka/
fax : 257 280 588
e-mail :odborskolstvi@kr-s.cz, 
https://www.kr-stredocesky.cz/urad
vedoucí odboru:
Mgr. Bc. Michaela Vencová, tel.: 257 280 293, vencova@kr-s.cz
sekretariát – tel.: 257 280 292 
vedoucí oddělení školské ekonomiky – tel.: 257 280 549
vedoucí oddělení správní a organizační – tel.: 257 280 222
vedoucí oddělení financování a rozpočtu školství – tel.: 257 280 294
vedoucí oddělení koncepce a rozvoje školství – tel.: 257 280 799

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
územní pracoviště Příbram
U Nemocnice 85, 261 01,Příbram 1
tel. č. 318 622 055
web: http://khsstc.cz/obsah/Pribram_58_1.html

Speciálně pedagogické centrum Příbram pro žáky s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
http://ouu.pb.cz/specialni-pedagogicke-centrum

Adresa SPC Příbram
Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV
Telefonní kontakty
318 472 150, 702 060 955
spcpribram@ouu.pb.cz

Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje
pobočka  Příbram :  Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram IV,
tel. 318 624 085
e-mail ppppb@volny.cz
web: http://pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=pb
vedoucí odloučeného pracoviště: Mgr. Štěpán Duník
tel: 733 640 081

Okresní rada odborového svazu pracovníků školství
28.října 24, 261 01 Příbram
telefon : 318 624 179
e-mail : oros@volny.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
tel. 234 811 111
fax -  podatelna  257 193 790
http://www.msmt.cz
e-podatelna: posta@msmt.cz

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruŠkoly a školská zařízení v působnosti pověřeného MěÚ Sedlčany44 KB .xls

Vytvořeno 15.2.2019 7:54:05 - aktualizováno 18.8.2023 13:15:51 | přečteno 1799x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load