Na obsah stránky

Úsek správního řízení - přestupky v dopravě

  • podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
  • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
  • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
  • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 361/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikací a zákona č. 500/2004 Sb. správní řád
  • dohlíží na specializované činnosti na úseku dopravně správních agend a vede správní řízení
  • zpracovává stanoviska k obecně závazným právním předpisům v agendě a odpovídá na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů, organizací a občanů
  • zabezpečuje součinnost při tvorbě informačního systému regionu o přestupcích
  • provádí výkon státního odborného dozoru ve správním obvodu obce s rozšířenou působností na úseku silniční dopravy
  • odborně zpracovává zvlášť složité a sporné případy správního řízení včetně případného ověřování správnosti a aprobace správních rozhodnutí
  • zajišťuje výkon státní správy na území správního obvodu obce s rozšířenou působností na úseku silniční dopravy


Vytvořeno 15.2.2019 8:47:37 | přečteno 1947x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load