Na obsah stránky

Úsek silničního hospodářství a speciální stavební úřad

Úřední hodiny:

Pondělí08:00 - 12:0012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 12:00 
Středa08:00 - 12:0012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:00 
Posledního klienta vyřídíme 15 minut před koncem úředních hodin (tj. v 11:45 hod. a 16:45 hod.)
  • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
  • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci
  • projednává přestupky podle § 42a a 42b ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích, s výjimkou přestupků, k jejichž projednání je příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy
  • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací
  • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací ve správním obvodě Sedlčany
  • vykonává funkci dopravního úřadu pro taxislužbu
  • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a jiné povinnosti vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikací.
Přílohy:
Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruŽádost_o_zmenu_stavby_pred_jejim_dokoncenim.pdf310.69 KB .pdf
ikona souboruŽádost_o_povoleni_predcasneho_uzivani_stavby.pdf399.68 KB .pdf
ikona souboruŽádost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.pdf396.76 KB .pdf
ikona souboruŽádost_o_spolecne_povoleni.pdf455.21 KB .pdf
ikona souboruOhlášení stavby.pdf1004.69 KB .pdf
ikona souboruŽádost o stavební povolení.pdf1.6 MB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení ke zvláštnímu užívání silnice - pořádání sportovních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního zákona.doc24 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení ke zřízení sjezdu ze silnice.doc24.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení ke zvláštnímu užívání silnice - výjimečně užitá místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů.doc26.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace - pro zřízení vyhrazeného parkování.doc27.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení ke zvláštnímu užívání silnice - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.doc25 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení ke zvláštnímu užívání silnice - umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení.doc23 KB .doc
ikona souboruNávrh na stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II a III třídy.pdf88.57 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami.doc23.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení ke zvláštnímu užívání silnice- umisťování,skládání a nakládání věcí.doc27 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení ke zvláštímu užívání silnice - provádění stavebních prací.doc27 KB .doc
ikona souboruŽádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.doc33.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o zaevidování vozidla do evidence vozidel taxislužby.doc25.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o doplnění či změnu údajů evidovaného vozidla a o vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby.doc35 KB .doc
ikona souboruŽ á d o s t o vydání udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby.rtf7.07 KB .rtf
ikona souboruNávrh na stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místní komunikaci.pdf87.8 KB .pdf

Vytvořeno 15.2.2019 8:46:53 - aktualizováno 1.1.2021 16:56:31 | přečteno 3345x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load