Na obsah stránky

Úsek řidičů a řidičských průkazů

Z provozních důvodů je v úterý 3. října 2023 uzavřen Úsek řidičů a řidičských průkazů na Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Neodkladné záležitosti můžete vyřídit na jiném úřadu obce s rozšířenou působností (např. Příbram, Votice)

Děkujeme za pochopení

Úřední hodiny:

Pondělí:

08:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Úterý:

08:00 – 12:00

 

Středa:

08:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Čtvrtek:

08:00 – 12:00

 

Výměna řidičských průkazů

Posledního klienta vyřídíme 15 minut před koncem úředních hodin 

 • Vykonává samostatné dílčí práce administrativní a odborné povahy v registru řidičů, řidičských průkazech a osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • uděluje, omezuje, podmiňuje, odnímá a vrací řidičská oprávnění
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává jejich duplikáty
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství
 • zajišťuje výkon státního odborného dozoru ve správním obvodu obce s rozšířenou působností v úseku silniční dopravy
 • zpracovává dílčí podklady pro odborná stanoviska
 • provádí záznamy o počtech bodů dosažených v bodovém hodnocení a odečtu bodů
 • vydává paměťové karty do digitálních tachografů
 • poskytuje informace oprávněným osobám a státním orgánům v rozsahu svých kompetencí


Typ ŘP

Vydáván od - do

Návrh povinné výměny do

Typ 1 - 3

1.7.1964 – 31.12.1993

Od 1.1.2008 neplatný ŘP – výměna zpoplatněna 200,- Kč

Typ 4 - 5

1.1.1994 – 31.12.2000

Od 1.1.2011 neplatný ŘP – výměna zpoplatněna 200,- Kč

Typ 6

1.1.2001 – 30.4.2004

Od 1.1.2014 neplatný ŘP – výměna zpoplatněna 200,- Kč

ŘP vydávané od 1.5.2004

Bezplatná výměna možná nejdříve 2 měsíce

před ukončením platnosti  ŘP

Co si musíte přinést s sebou na Městský úřad, když si jdete zažádat o:

Výpis z evidenční karty řidiče:

 • průkaz totožnosti
 • vyplněnou žádost (viz. příloha)
 • správní poplatek 15,– Kč za stránku + 5,- Kč za každou další započatou stránku

Výpis z bodového hodnocení řidiče:

 • průkaz totožnosti
 • vyplněnou žádost (viz. příloha)
 • správní poplatek 15,- Kč

Řidičský průkaz:

 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz
 • správní poplatek:
  • 200,- Kč - prvopis, rozšíření, změna údajů, ztráta, odcizení, poškození
  • 700,- Kč – bleskové zpracování ŘP (nelze u 1.ŘP)
 • lhůta pro vydání ŘP je 20 dnů, bleskové zpracování ŘP je do 5 pracovních dnů

Profesní způsobilost řidiče (zapisuje se do ŘP):

 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz
 • potvrzení o absolvování školení
 • správní poplatek 200,- Kč

Mezinárodní řidičský průkaz:

 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz
 • jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm
 • správní poplatek 50,- Kč

Kartu řidiče:

 • občanský průkaz (cestovní pas, doklad o trvalém pobytu)
 • řidičský průkaz
 • správní poplatek 700,- Kč
 • stávající kartu (při obnově karty)

Kartu vozidla pro fyzickou osobu:

 • občanský průkaz
 • živnostenské oprávnění, příp. koncesní listina, či jiný platný dokument, kterým je prokázána oprávněnost k podnikání fyzické osoby. Dokument musí být originál nebo úředně ověřená kopie
 • plná moc (v případě, že se FO nechá zastupovat) jednoznačně definující zastoupení k patřičnému úkonu
 • správní poplatek 700,- Kč
 • stávající kartu (při obnově karty)

Kartu vozidla pro právnickou osobu (žádost může podat statutární orgán, zaměstnanec pověřený statutárním orgánem, vedoucí zapsaný do obchodního rejstříku, prokurista, jiná osoba pověřená na základě ověřené plné moci udělené statutárním orgánem):

 • průkaz totožnosti jednající osoby
 • úřední doklad o existenci právnické osoby – výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku nebo registru, dokument musí být originál nebo ověřená kopie
 • jestliže doklad o existenci PO neobsahuje identifikační číslo, musí být zvlášť předložen doklad o přidělení tohoto čísla
 • správní poplatek 700,- Kč
 • stávající kartu (při obnově karty)

Kde zažádat o výměnu: MěÚ Sedlčany, odbor dopravy, Nádražní 336, řidičské průkazy.Vytvořeno 23.1.2019 14:32:54 - aktualizováno 19.9.2023 12:55:24 | přečteno 17101x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load