Na obsah stránky

Úřední deska

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany
Městský úřad Sedlčany upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit pouze oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu na náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany se ukládají na Městském úřadě Sedlčany v přízemí budovy radnice v podatelně. Občan s adresou na ohlašovně má možnost zjistit, zda pro něho byla zanechána výzva viz aktuální seznam.

Upozorňujeme, že Městský úřad Sedlčany není oprávněný přebírat soukromou poštu fyzických osob.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboru5 - aktuální seznam oznámení o uložení zásilky pro TP č.p. 32.pdf34.08 KB .pdf

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
23/044 28.1.2023 - 13.2.2023 Výsledky voleb prezidenta ČR 2023 - ORP Sedlčany Český statistický úřad Informace
23/043 28.1.2023 - 13.2.2023 Výsledky voleb prezidenta ČR 2023 - město Sedlčany Český statistický úřad Informace
23/042 27.1.2023 - 16.3.2023 Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovitých věcí dlužníka: Martin Vovsík, bytem Pod Pilami 1039, Sedlčany Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/041 26.1.2023 - 11.2.2023 Vyhlášení nálezu č. 3/2023 - klíče od auta MěÚ Sedlčany - recepce Vyhlášení nálezu
23/040 25.1.2023 - 31.1.2026 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Město Sedlčany Smlouva
23/039 25.1.2023 - 31.1.2026 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Město Sedlčany Smlouva
23/038 25.1.2023 - 12.2.2023 Změna mimořádných veterinárních opatření Státní veterinární správa Nařízení
23/037 23.1.2023 - 8.2.2023 Informace z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 19. prosince 2022; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 2022-2026) Město Sedlčany Informace
23/036 20.1.2023 - 5.2.2023 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - doplnění trvalého dopravního značení v osadě Hojšín, obec Svatý Jan MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/035 18.1.2023 - 3.2.2023 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. MěÚ Sedlčany - Kancelář tajemníka Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
23/034 18.1.2023 - 22.3.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Martin Hejhal, Kuní 8, Petrovice Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/032 16.1.2023 - 1.2.2023 Oznámení o zveřejnění záměru města Sedlčany - rozšíření prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu budovy č.p.34 na náměstí T.G.Masaryka v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor majetku Zveřejnění záměru
23/031 16.1.2023 - 1.2.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/120 v obci Přestavlky MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/030 16.1.2023 - 14.3.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Dominik Matucha, bytem Pořešice 48, Vysoký Chlumec a Drahomíra Michálková, bytem Pořešice 47, Vysoký Chlumec Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/029 16.1.2023 - 3.2.2023 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035" Krajský úřad Středočeského kraje Oznámení
23/028 14.1.2023 - 30.1.2023 Výsledky voleb prezidenta ČR 2023 1. kolo ORP Sedlčany Český statistický úřad Oznámení
23/027 14.1.2023 - 30.1.2023 Výsledky voleb prezidenta ČR 2023 1. kolo město Sedlčany Český statistický úřad Oznámení
23/024 12.1.2023 - 15.3.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Igor Gazdík, náměstí T.G.Masaryka 32, Sedlčany Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/023 12.1.2023 - 15.3.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Igor Gazdík, náměstí T.G.Masaryka 32, Sedlčany Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/022 12.1.2023 - 15.3.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Igor Gazdík, náměstí T.G.Masaryka 32, Sedlčany Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/021 12.1.2023 - 15.3.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Igor Gazdík, náměstí T.G.Masaryka 32, Sedlčany Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/020 12.1.2023 - 15.3.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Igor Gazdík, náměstí T.G.Masaryka 32, Sedlčany Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/019 12.1.2023 - 8.3.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Igor Gazdík, náměstí T.G.Masaryka 32, Sedlčany Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/018 12.1.2023 - 8.3.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Igor Gazdík, náměstí T.G.Masaryka 32, Sedlčany Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/017 12.1.2023 - 8.3.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Igor Gazdík, náměstí T.G.Masaryka 32, Sedlčany Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/016 12.1.2023 - 8.3.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Igor Gazdík, náměstí T.G.Masaryka 32, Sedlčany Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/015 12.1.2023 - 1.3.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Igor Gazdík, náměstí T.G.Masaryka 32, Sedlčany Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/014 12.1.2023 - 1.3.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Igor Gazdík, náměstí T.G.Masaryka 32, Sedlčany Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/013 12.1.2023 - 1.3.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Igor Gazdík, náměstí T.G.Masaryka 32, Sedlčany Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/012 12.1.2023 - 1.3.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Igor Gazdík, náměstí T.G.Masaryka 32, Sedlčany Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/008 9.1.2023 - 16.2.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Musil Michael, bytem Smaragdová 431/21, Praha 5 a Musilová Miroslava, bytem Hugo Haase 1229/3, Praha 5 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/004 4.1.2023 - 15.3.2023 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Doubravice u Sedlčan a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Katastrální úřad Oznámení
22/385 21.12.2022 - 1.2.2023 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Dražební vyhláška
22/380 16.12.2022 - 2.2.2023 Veřejné projednávání návrhu změny ÚP Milešov MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Oznámení
22/379 15.12.2022 - 31.1.2023 Veřejné projednávání návrhu ÚP Štětkovice MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Oznámení
22/203 13.7.2022 - 13.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/202 13.7.2022 - 13.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve (středisko Domácí hospic Sedlčany) Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/192 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/191 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/190 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/105 26.4.2022 - 26.4.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/191 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/190 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/189 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/188 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/187 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/186 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/006 8.1.2021 - 8.1.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - PhDr. Zouzal Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/305 21.9.2020 - 21.9.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/214 9.7.2020 - 9.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/210 7.7.2020 - 7.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/205 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/204 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/200 29.6.2020 - 29.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
Vytvořeno 11.1.2019 10:32:25 | přečteno 458323x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load