Na obsah stránky

Úřední deska

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany
Městský úřad Sedlčany upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit pouze oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu na náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany se ukládají na Městském úřadě Sedlčany v přízemí budovy radnice v podatelně. Občan s adresou na ohlašovně má možnost zjistit, zda pro něho byla zanechána výzva viz aktuální seznam.

Upozorňujeme, že Městský úřad Sedlčany není oprávněný přebírat soukromou poštu fyzických osob.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruaktualni seznam oznameni o ulozeni pisemnosti pro TP čp. 32.xlsx21.31 KB .xlsx

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
21/378 7.12.2021 - 23.12.2021 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - město Sedlec-Prčice, ul. Jetřichovická MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
21/377 6.12.2021 - 22.12.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Chlum MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
21/376 3.12.2021 - 20.12.2021 Oznámení o prodeji pozemku v k.ú. Třebnice MěÚ Sedlčany - Odbor majetku Oznámení
21/375 3.12.2021 - 14.12.2021 Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany Město Sedlčany Pozvánka
21/374 2.12.2021 - 20.12.2021 Oznámení o zahájení řízení o povolení vypouštění odpadních vod - Obec Osečany MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Oznámení
21/373 2.12.2021 - 17.12.2021 Návrh rozpočtu na r. 2022, výhled rozpočtu 2023 - 2025 Sdružení obcí Sedlčanska Oznámení
21/372 2.12.2021 - 3.1.2022 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním Katastrální úřad Oznámení
21/371 2.12.2021 - 20.12.2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2022 Krajský úřad Středočeského kraje Oznámení
21/370 1.12.2021 - 17.12.2021 Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a společném povolení stavby vodního díla, vrtaná studna, Boudy. MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
21/369 30.11.2021 - 16.12.2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Vysoký Chlumec, Ústupenice, Oříkov, Hradce MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
21/368 25.11.2021 - 13.12.2021 Oznámení o zveřejnění záměru města Sedlčany - prodej pozemku parc. č. 2370/14 v k.ú. a obci Sedlčany MěÚ Sedlčany - Odbor majetku Zveřejnění záměru
21/367 25.11.2021 - 13.12.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 MěÚ Sedlčany - Odbor ekonomický Oznámení
21/366 25.11.2021 - 13.12.2021 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace Klučenice MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
21/365 25.11.2021 - 13.12.2021 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - účelová komunikace Voltýřov MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
21/363 24.11.2021 - 10.12.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/119 u obce Křepenice a místní komunikace v obci Křepenice MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
21/362 24.11.2021 - 10.12.2021 Usnesení o zrušení elektronické dražby proti povinnému - Libor Dufek, bytem Dublovice čp. 111 Exekutorský úřad Usnesení
21/361 23.11.2021 - 10.12.2021 Úplná uzavírka místní komunikace, a částečná uzavírka místní komunikace - ul. Západní , Za Nemocnicí, Olbrachtova, Sedlčany MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Rozhodnutí
21/347 9.11.2021 - 10.12.2021 Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání Změny č. 3 územního plánu obce Milešov MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
21/323 14.10.2021 - 1.4.2022 Oznámení o zveřejnění záměru města Sedlčany - prodej objektu "Úpravna vody" v Kosově Hoře MěÚ Sedlčany - Odbor majetku Zveřejnění záměru
21/304 4.10.2021 - 31.3.2022 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
21/285 14.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
21/246 10.8.2021 - 11.2.2022 Opatření - veřejné vyhlášení popisu věcí, a to: 2 ks prstenu z bílého kovu Okresní soud v Příbrami Oznámení
21/191 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/190 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/189 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/188 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/187 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/186 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/006 8.1.2021 - 8.1.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - PhDr. Zouzal Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/305 21.9.2020 - 21.9.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/239 28.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
20/214 9.7.2020 - 9.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/210 7.7.2020 - 7.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/205 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/204 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/200 29.6.2020 - 29.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/101 6.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy: Rozhodnutí o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
19/320 9.12.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP ze dne 3.4.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
19/229 30.8.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - změna a doplnění opatření obecné povahy ze dne 3.4.2019 (zalesňování v období do 31. prosince 2022) Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
19/174 20.6.2019 - 20.6.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
19/170 18.6.2019 - 18.6.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o.p.s Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
19/169 18.6.2019 - 18.6.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z.s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
19/168 18.6.2019 - 18.6.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
19/167 18.6.2019 - 18.6.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z.s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
Vytvořeno 11.1.2019 10:32:25 | přečteno 225856x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load