Na obsah stránky

Úřední deska

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany
Městský úřad Sedlčany upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit pouze oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu na náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany se ukládají na Městském úřadě Sedlčany v přízemí budovy radnice v podatelně. Občan s adresou na ohlašovně má možnost zjistit, zda pro něho byla zanechána výzva viz aktuální seznam.

Upozorňujeme, že Městský úřad Sedlčany není oprávněný přebírat soukromou poštu fyzických osob.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboru61 - aktuální seznam oznámení o uložení písemnosti pro TP č.p. 32.pdf426.23 KB .pdf

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
22/301 29.9.2022 - 17.10.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Na Potůčku v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/300 29.9.2022 - 17.10.2022 Oznámení o skončení exekuce - Petr Kymla Exekutorský úřad Oznámení
22/299 26.9.2022 - 12.10.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/1192 a místní komunikace obce Radíč MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/298 26.9.2022 - 10.11.2022 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 4 územního plánu obce Milešov MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
22/297 24.9.2022 - 10.10.2022 Výsledky voleb za ORP Sedlčany Městský úřad Sedlčany Oznámení
22/296 23.9.2022 - 9.10.2022 Vyhlášení nálezu č. 36/2022 - mobilní telefon MěÚ Sedlčany - recepce Vyhlášení nálezu
22/295 22.9.2022 - 8.10.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v ul. Růžová v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/294 22.9.2022 - 8.10.2022 Oznámení o zveřejnění záměru města Sedlčany - prodloužení doby trvání nájmu nebytových prostor v objektu budovy čp. 136 na náměstí T.G.Masaryka v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor majetku Zveřejnění záměru
22/293 20.9.2022 - 30.9.2022 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky místní komunikace ul. Zahradní a ul. Šafaříkova v Sedlčanech a částečné uzavírky silnice č. III/10230 v ul. Havlíčkova v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Rozhodnutí
22/292 20.9.2022 - 6.10.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/10230 v ul. Havlíčkova a místní komunikace v ul. U Kulturního domu, Zahradní, Šafaříkova v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/291 19.9.2022 - 5.10.2022 Vyrozumění o podaném odvolání - vodovod Pořešice MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
22/290 19.9.2022 - 11.10.2022 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu na návrh navrhovatele: BIO TOP s.r.o., České Budějovice Exekutorský úřad Dražební vyhláška
22/288 16.9.2022 - 2.10.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/105 a místní komunikace v obci Osečany MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/287 16.9.2022 - 2.10.2022 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
22/286 15.9.2022 - 1.10.2022 Oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení stavby vodního díla "Sjezd do vody na Vltavě: DV 09 - Zrůbek" MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
22/285 14.9.2022 - 30.9.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/10520, místní komunikace mezi obcemi Radíč a Dubliny MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/284 14.9.2022 - 30.9.2022 Návrh opatření obecné povahy na zrušení ochranného pásma vodního zdroje "Sedlčany - prameniště III" MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
22/283 14.9.2022 - 13.10.2022 Usnesení o podnětu města Příbram na určení data úmrtí Jaroslavy Vojtové, nar. 1.4.1961, posledně bytem náměstí T.G.Masaryka 32, Sedlčany Okresní soud v Příbrami Usnesení
22/282 13.9.2022 - 29.9.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/10236 v obci Klenovice MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/281 13.9.2022 - 3.11.2022 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 3 územního plánu Počepice MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
22/278 9.9.2022 - 30.11.2022 Vydání opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa v k.ú. Křepenice, pozemek parc. č. 672 MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
22/263 31.8.2022 - 31.12.2022 Seznam nemovitých věcí platný k 1.8.2022, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
22/254 24.8.2022 - 11.10.2022 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu změny č. 3 Územního plánu Sedlec-Prčice MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
22/218 27.7.2022 - 29.9.2022 Elektronická dražba proti povinnému - Vladimír Krejčí, náměstí Svobody 273, Janské Lázně Exekutorský úřad Dražební vyhláška
22/203 13.7.2022 - 13.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/202 13.7.2022 - 13.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve (středisko Domácí hospic Sedlčany) Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/192 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/191 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/190 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/105 26.4.2022 - 26.4.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/002 4.1.2022 - 30.9.2022 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Doubravice u Sedlčan Katastrální úřad Oznámení
21/285 14.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
21/191 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/190 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/189 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/188 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/187 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/186 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/006 8.1.2021 - 8.1.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - PhDr. Zouzal Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/305 21.9.2020 - 21.9.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/239 28.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
20/214 9.7.2020 - 9.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/210 7.7.2020 - 7.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/205 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/204 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/200 29.6.2020 - 29.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/101 6.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy: Rozhodnutí o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
19/320 9.12.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP ze dne 3.4.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
19/229 30.8.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - změna a doplnění opatření obecné povahy ze dne 3.4.2019 (zalesňování v období do 31. prosince 2022) Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
Vytvořeno 11.1.2019 10:32:25 | přečteno 389674x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load