Na obsah stránky

Odbor životního prostředí

Koordinované stanovisko MěÚ Sedlčany a Souhrnné stanovisko OŽP

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
žádost o koordinované stanovisko MěÚ Sedlčany.doc41 KB .doc
žádost o stanovisko odboru ŽP.DOC40 KB .doc

Lesní hospodářství

Myslivost

Odpadové hospodářství

Ochrana ovzduší

Vodní hospodářství

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
č. 1 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami.pdf447.15 KB .pdf
č. 10 Žádost o stavební povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace.pdf395.77 KB .pdf
č. 11 Žádost o udělení souhlasu.pdf187.27 KB .pdf
č. 12 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu.pdf316.43 KB .pdf
č. 13 Žádost o vyjádření.pdf297.35 KB .pdf
č. 14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl.pdf424.52 KB .pdf
č. 15 Ohlášení udržovacích prací obnovy vodního díla vodohospodářských úprav.pdf279.07 KB .pdf
č. 16 Žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni domácnosti.pdf289.65 KB .pdf
č. 17 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod.pdf304.05 KB .pdf
č. 18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod.pdf309.32 KB .pdf
č. 19 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.pdf311.38 KB .pdf
č. 2 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob domácností.pdf339.32 KB .pdf
č. 20 Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje.pdf384.77 KB .pdf
č. 21 Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla.pdf403.53 KB .pdf
č. 22 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních.pdf373.13 KB .pdf
č. 23 Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek.pdf1.42 MB .pdf
č. 24 Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod.pdf238.24 KB .pdf
č. 25 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla.pdf270.45 KB .pdf
č. 26 Žádost o vydání společného povolení.pdf421.03 KB .pdf
č. 27 Společné oznámení záměru.pdf337.55 KB .pdf
č. 28 Žádost o povolení výjimky z vyhlášky č. 501-2006 Sb..pdf186.09 KB .pdf
č. 29 Ohlášení dokončení stavby.pdf294.35 KB .pdf
č. 3 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.pdf304.54 KB .pdf
č. 4 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.pdf331.53 KB .pdf
č. 5 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob domácností.pdf307.86 KB .pdf
č. 6 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob domácností.pdf298.23 KB .pdf
č. 7 Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu.pdf311.32 KB .pdf
č. 8 Žádost o stavební povolení k vodním dílům.pdf386.67 KB .pdf
č. 9 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod studní nebo jinému vodnímu dílu.pdf384.81 KB .pdf
Žádost o podporu na domovní čističku odpadních vod - Ministerstvo životního prostředí ČR, Výzva č. 17.pdf29.48 KB .pdf


Vytvořeno 24.5.2019 9:43:20 | přečteno 4085x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load