Na obsah stránky

Další úřady

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
Fax: 257 280 203
http://www.kr-stredocesky.cz
e-mail: podatelna@kr-s.cz
(např. odbor dopravy; kultury a památkové péče; životního prostředí a zemědělství; územního a stavebního řízení)

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Územní pracoviště Příbram
U Nemocnice 85
261 80 Příbram I.
Tel.: 318 622 055
Fax: 318 630 967
http://www.khsstc.cz
e-mail: info@khsstc-pb.cz

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje se sídlem v Kladně
Územní odbor Příbram
Školní 70
261 95 Příbram VIII.
Tel.: 318 401 011, 974 879 061
Fax: 318 401 028
e-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Krajská veterinární správa
pro Středočeský kraj
Inspektorát Příbram
Žižkova 489
261 01 Příbram II.
Tel.: 318 626 692, 318 626 306
Fax: 318 626 306
http://www.svscr.cz
e-mail: insp.pribram.kvss@svscr.cz

Správa a údržba silnic Benešov
Křižíkova 1351
256 01 Benešov
Tel.: 317 716 111, 317 722 871
Fax: 317 722 172

1.Středočeská vodárenská společnost s r.o.
Novohospodská 93
261 02 Příbram IX.
Tel.: 318 622 631, 318 622 635
Fax: 318 627 359
e-mail: info@aqua-pb.cz

Středisko Sedlčany
Šafaříkova 354, 264 01 Sedlčany
Tel.: 318 821 996, 318 875 426

Středočeská plynárenská a.s.
Ředitelství STP a.s.
Novodvorská 803/82
142 01 Praha 4
Tel.: 241 027 111
Fax: 241 027 112
http://www.stp.cz

Regionální centrum Votice
Komenského nám. 151
259 01 Votice
Tel.: 317 814 513, 317 584 969
Fax: 317814 517

Středočeská energetická a.s.,
Vinohradská 325/8
120 21 Praha 2
http://www.ste.cz

Obchodní kancelář Příbram
Bratří Čapků 355
261 92 Příbram VII.
Tel.: 318 475 111
Fax.: 318 475 222

Obvodní báňský úřad v Kladně
pracoviště Praha
Kozí 4
P.O.BOX 31
110 01 Praha 1
Tel.: 221 775 372; Fax: 221 775 367
http://www.cbusbs.cz/

Policie ČR, dopravní inspektorát
Žežická 498
261 23 Příbram V. – Zdaboř
Tel.: 974 879 111, 318 658 111
Fax: 974 879 108

České dráhy s.o.
Divize dopravní cesty
Správa dopravní cesty Praha
Nádražní tř. 3113/25
150 00 Praha 5

České dráhy a.s.
Divize dopravní cesty
Oblastní správa železničních telekomunikací Praha
Pod Táborem 6
191 00 Praha 9 – Malešice
Tel.: 251 411 111

České dráhy a.s.
Divize dopravní cesty
Stavební správa Praha
Italská 2519/45,
121 31 Praha 2
Tel.: 224 614 500

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltavy
Grafická 36
150 21 Praha 5
Tel.: 257 099 111
Fax: 257 313 522
http://www.pvl.cz

Lesy ČR s.p.
Přemyslova 1006
501 68 Hradec Králové VIII
Tel.: 495 860 111

Lesní závod Dobříš
Příbramská 938, 263 80 Dobříš

České radiokomunikace a.s.
U nákladového nádraží 4
130 00 Praha 3
Tel.: 267 005 111

Pozemkový fond ČR
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

Územní pracoviště Příbram
Pod Šachtami 353
261 01 Příbram
Tel.: 318 621 995, 318 621 872

Pozemkový úřad
Dlouhá 97
261 01 Příbram III.
Tel.: 318 476 111
Fax: 318 635 748

Sedlčanské technické služby s.r.o.
K. H. Máchy 651
264 01 Sedlčany
Tel.: 318 822 273, 318 821 780

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Kodaňská 1441/46
100 10 Praha 10

Územní pracoviště Střední Čechy
Nám. Republiky 3
110 00 Praha 1

Odbor odloučené pracoviště Příbram
nám. T. G. Masaryka 145
261 12 Příbram
Tel.: 318 471 211

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

Správa Praha
Truhlářská 160
110 15 Praha 1
Tel.: 222 323 528
Vytvořeno 18.1.2019 11:58:06 | přečteno 2674x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load