Na obsah stránky

Volby do zastupitelstev obcí 2022

Státní znak ČR

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

Volby do zastupitelstev obcí upravuje:

  • Ústava České republiky (čl. 99 až 105),
  • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • prováděcí vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 V rámci evropských právních předpisů upravuje volby do zastupitelstev obcí:

  • Směrnice 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky,
  • Smlouva o fungování EU (čl. 20 odst. 2 písm. b), čl. 22 odst. 1),
  • Listina základních práv EU (čl. 40).

Volby do zastupitelstev obcí - základní informace pro voliče

Volby do zastupitelstev obcí - základní informace pro kandidující subjekty a jejich kandidáty

Kontakt na  zaměstnance MěÚ Sedlčany - úsek voleb 

Zaměstnanec

Kancelář

Telefonní kontakt

E-mail

Peštová Monika

Nádražní 336 – občanské průkazy, cestovní doklady

314 002 991, 604 395 448

pestova@mesto-sedlcany.cz

Čížková Dana

náměstí T. G. Masaryka 34 – odbor školství

314 002 960

cizkova@mesto-sedlcany.cz


Sídla volebních komisí

Jak upravit hlasovací lístek


Vytvořeno 19.8.2021 12:33:17 - aktualizováno 19.9.2022 10:37:16 | přečteno 2979x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load