Na obsah stránky

Závislosti, Drogy, Alkohol

 • Užíváte Vy nebo někdo z Vašeho okolí drogy?
 • Máte problémy s alkoholem a chcete je řešit?
 • Máte v okolí někoho závislého a obtěžuje Vás to?

MAGDALÉNA - centrum adiktologických služeb Příbram

Uživatelé návykových látek, zvláště pak ti s rozvinutým stupněm závislosti a rizikovým chováním většinou nemají dostatečnou motivaci k vyhledávání pomoci, přestože často trpí závažnými zdravotními, psychosociálními a právními problémy. Mnohdy ani o takové pomoci nevědí nebo mají obavu z pomocné instituce či nejsou schopni splnit její podmínky.
Magdaléna, o.p.s. provozuje terénní program ve více jak dvaceti městech a obcích Středočeského kraje, kam terénní pracovníci pravidelně vyjíždějí a kde na veřejných místech aktivně vyhledávají uživatele drog v jejich přirozeném prostředí.
Zároveň se je snaží oslovit a navázat s nimi kontakt, aby jim mohli nabídnout potřebné anonymní a bezplatné služby, mezi nimi výměnný injekční program, sociální poradenství a pomoc v krizových situacích (např. ohrožení zdraví, existenční nouze, konflikt se zákonem). Terénní pracovníci se zároveň snaží rizikové uživatele motivovat k bezpečnějším způsobům užívání návykových látek, ke změně životního stylu nebo k případné abstinenci tak, aby zlepšili kvalitu jejich života, která jim případně v budoucnu umožní návrat do běžné společnosti. Nejsnazší cestou k okamžité pomoci či intervenci v oblasti závislostí, jak pro uživatele, kteří se mohou nacházet v různém stupni užívání (od prvotního experimentu přes „rekreační užívání“, „problémové užívání“, až po závislost s rozsáhlým poškozením zdraví), tak pro jejich blízké, je obrátit se na nízkoprahová zařízení. Najdou v nich anonymní bezplatnou odbornou pomoc, přijetí a bezpečí.
Adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram 7
 • Vedoucí zařízení: Mgr. Hana Vavřincová
 • Telefon: +420 318 622 010,  +420 605 311 146 
  • prostřednictvím STREET mobilu: +420 737 603 698
 • E-mail: teren.pb@magdalena-ops.cz

PORADENSKÉ LINKY

ANIMA – občanské sdružení pro péči o rodiny závislých

DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ DETOXIKAČNÍ STŘEDISKO PRAHA

 • Adresa: Nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského, Nemocnice Pod Petřínem, Vlašská 36, 110 00 Praha 1
 • Telefon: +420 257 197 148
 • E-mail: detox@nmskb.cz

CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE DROP-IN

 • Adresa: Holečkova 33, Praha 5
 • Telefon: +420 222 221 124
 • E-mail: cnp@dropin.cz

PRAŽSKÁ LINKA DŮVĚRY

Vytvořeno 7.1.2020 13:02:44 | přečteno 535x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load