Na obsah stránky

Umírání, Úmrtí

 • Postihla Vás náhlá a bolestná ztráta blízké osoby a nevíte, kdo by Vám v této situaci poradil a pomohl?
 • Zůstali jste sami?

KŘÍDLA – DOMÁCÍ HOSPIC SEDLČANY

Domácí hospic Křídla pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojně poslední dny svého života za přítomnosti svých blízkých v domácím prostředí. Domácí hospic Křídla je pobočkou Diakonie Apoštolské církve se sídlem v Českém Těšíně. Kontaktní pracoviště se nachází v Sedlčanech. Domácí hospic Křídla je určen pro dospělého nemocného v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění. Zároveň je služba určena pro osoby, jejichž blízcí chtějí a mohou celodenně pečovat v domácím prostředí o osobu, která potřebuje paliativní péči (tlumení a léčba bolesti a dalších příznaků). Současně zdravotní stav osoby nevyžaduje pobyt v nemocničním zařízení.


STŘEDISKO DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

Zdravotnická péče poskytována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, poskytována sedm dní v týdnu


POBYTOVÉ SLUŽBY

DOMOV SEDLČANY – POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – od 57 let věku

Domov se zvláštním režimem – služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním nebo některou z forem demence

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Služba se poskytuje za úplatu.

DOMOV SENIORŮ A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VOJKOV, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – od 60 let věku

Posláním Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem Vojkov je poskytovat sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby seniorům a zajišťovat jim podporu a pomoc při zvládání běžných denních činností. Usilujeme o to, aby se pobyt co nejvíce přiblížil přirozenému domácímu prostředí a aby si uživatelé zachovali v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života. Služby Domova respektují individuální charakter a svobodnou volbu každého uživatele, podporují sociální začleňování a ochraňují lidi před sociálním vyloučením.

 • Adresa: Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice
 • Telefon: +420 317 835 186
 • Email: info@dd-vojkov.cz
 • Web: www.dd-vojkov.cz
 • Facebook skupina Dobrovolníci – Domov seniorů Vojkov

GERIMED, a.s.

Zdravotně-sociální služby formou ústavní péče (LDN)

Domov pro seniory poskytuje krátkodobé i dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Služba se poskytuje za úplatu.

DŮM DOMÁCÍ PÉČE MILEŠOV - osoby starší 40 let věku

Domov se zvláštním režimem – služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním - osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění typu: stařecká demence, Alzheimerova demence a ostatní typy demence.
Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Služba se poskytuje za úplatu: 380 Kč/den ( za ubytování a stravu).

TŘI, o.p.s. – Hospic Dobrého Pastýře

Posláním TŘI, o.p.s. je poskytovat pomoc a péči těm, kteří pomoc potřebují a budovat prostor, kde se mohou potřební setkávat s těmi, kteří pomoc mohou, chtějí a umějí poskytnout.

Hodnotami TŘI, o.p.s. jsou respekt, láska k bližnímu, důstojnost a odvaha.

TŘI ZÁKLADNÍ PILÍŘE NAŠÍ ORGANIZACE

I.

Poskytovat v  lůžkovém hospici i domácím prostředí pacienta specializovanou paliativní péči, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým na co nejvyšší možné odborné a lidské úrovni.

II.

Poskytovat sociální odlehčovací služby formou pobytovou nebo terénní ve vlastním sociálním prostředí, denní odlehčovací službu v  centru denních služeb, jednodenní pobytovou službu podle přání klienta a jeho nejbližších s  možností využití asistence podle potřeb klienta.

III.

Poskytovat širší spektrum komunitních služeb občanům z  nejbližšího okolí s  cílem podpory inkluze všech, kteří hledají zázemí a pomoc, bourání mezigeneračních bariér a zabezpečení služeb, které občané hledají a my je poskytujeme.


ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ:

MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.

Nestátní zdravotnické zařízení. Na základě smluv se zdravotními pojišťovnami nabízí zdravotní péči. Provozovatelem tohoto zařízení je od roku 2001 společnost MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. Od roku 2008 je MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. členem skupiny VAMED Mediterra.

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. – paliativní lůžkové oddělení

Klíčový poskytovatel zdravotnických služeb Příbramska, poskytuje zdravotní péči od roku 1881, 24 hodin denně.

Paliativní lůžkové oddělení poskytuje paliativní péči pacientům v pokročilém nebo terminálním stádiu onemocnění. (onkologické onemocnění, jaterní selhání, srdeční selhání, ..)

Celé oddělení prošlo nákladnou rekonstrukcí, všechny pokoje jsou nadstandardně vybavené a přístupné 24 hodin denně pro rodiny a blízké.

Pacienti mají možnost ubytování na jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji.

Pacienti jsou k nám přeloženi z jiného zařízení, nebo přichází z domova, při zhoršení přidružených obtíží, které se již nedají zvládnout v domácím prostředí.

Přistupujeme ke každému pacientovi individuálně. Pacientům a jejich rodinám poskytuje péči tým odborníků, který disponuje potřebnými zkušenostmi v oboru paliativní medicíny. Pro potřeby pacientů je k dizpozici kaplan, psycholog, fyzioterapeut. Za poplatek můžeme poskytnout například služby kadeřníka, pedikůru a další. 

Pacientům se snažíme zajistit péči jako v domácím prostředí a aktivizujeme je podle jejích možností.

 • Adresa: U Nemocnice 84, 261 01 Příbram 1
 • Umístění pracoviště: AREÁL I, pavilon I, třetí patro, (Příbram I, Gen. R. Tesaříka 80, PSČ 261 01)
 • Vrchní sestra: Mgr. Lucia Ferová, telefon +420 318 641 568
 • Telefon: 
  • infocentrum + 420 318 641 111
  • hlavní recepce + 420 318 641 700
 • E-mail: reditelstvi@onp.cz, lucia.ferova@onp.cz
 • Web: www.nemocnicepribram.cz
Vytvořeno 7.1.2020 10:48:46 | přečteno 1190x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load