Na obsah stránky

Obtížné životní situace (dluhy, ztráta zaměstnání, nezaměstnanost, odchod z výkonu trestu)

 • Máte dluhy a nevíte z čeho je zaplatit? 
 • Nevíte jak se dostat ze spirály půjček, co dělat?
 • Neumíte vyjít s penězi?
 • Hrozí Vám exekuce?   
 • Přišli jste o práci a nemůžete najít novou?
 • Cítíte se izolování?
 • Vracíte se z výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby a nevíte, co vlastně budete dělat?
 • Nemáte kde bydlet, nemáte zaměstnání nebo máte problémy s rodinou?
 • Stali jste se obětí trestného činu?
 • Kladete si otázku, proč se to muselo stát právě Vám?

FINANČNÍ A DLUHOVÁ PORADNA

Město Sedlčany sjednalo pro veřejnost službu o poskytování finančního a dluhového poradenství s odborníkem panem Lubošem Kymlou.

Služby, které budou v rámci poradenství s klienty řešeny každou první a třetí středu v měsíci, v době od 13:00 do 17:00 hod, po předchozí telefonické domluvě:
 • Finanční analýza.
 • Posouzení variantních možností řešení nastalého problému formou individuálního přístupu.
 • Pomoc s výběrem a doporučením postupu v konkrétním zvoleném řešení.
 • Poradenství a následná systematická práce při mapování rizik v oblasti osobních financí.
 • Edukační činnost a zvyšování finanční gramotnosti - ve snaze omezit nebo zabránit dluhovému nebezpečí.
Služby jsou určeny zejména: 
 • Těm, kteří se zamýšlí zadlužit, tj. uvažují o půjčce, úvěru apod. V takovém případě bude snaha o poradenství – půjčovat si chytře a obezřetně.
 • Těm, jimž hrozí platební neschopnost (insolvence), tedy je zřejmé, že v důsledku nepředvídané změny životní situace nebudou schopni splácet své dluhy řádně a včas.
 • Těm, kteří se v platební neschopnosti již ocitli, tj. po určitou dobu jsou v prodlení se splácením svých dluhů.
 • Služba je určena, a bude poskytována, pouze fyzickým osobám – nikoliv právnickým osobám.
Doporučení - co je nezbytně nutné vědět nebo mít s sebou (důležité pro poradce z důvodu hledání formy vhodného řešení):
 1. Nezbytností je vědět jaký máte rozpočet (příjmy a výdaje).
 2. Informace o stavu Vašich dluhů - kolik půjček máte, v jaké výši a v jaké fázi se nacházejí. Ideální je s sebou přinést aktuální upomínky, poslední dopisy, smlouvy a jiné písemnosti, které se věci týkají. 


POMOC A PORADENSTVÍ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

Pomoc a poradenství jsou bezplatné – Mgr- Jaroslava Polanecká
 • Podpora a pomoc všem obětem trestných činů
 • Poradenství při vyrovnávání se s dopady trestných činů
 • Poradenství s orientací v trestním řízení
 • Základní právní informace
 • Zprostředkování dalších služeb
Poradenské hodiny: 
Pondělí:  9:00 – 12:00 hod 
Středa: 12:00 – 16:00 hod
Poradnu můžete kontaktovat i mimo uvedené dny a to telefonicky nebo e-mailem.
 • Adresa:
  U Nemocnice 85, 261 01 Příbram
  budova Krajské hygienické stanice v Příbrami – 1. patro


PORADNA PRO RODINU, PARTNERSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY

 • Provázení a pomoc v náročných životních situacích
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Příbram patří do komplexu sociálních služeb, jejichž prostřednictvím stát poskytuje občanům sociální manželské a rodinné poradenství.   Poskytuje tím odborné služby a pomoc při řešení poruch partnerských, manželských, rodinných a jiných mezilidských vztahů formou poradenství a psychoterapie. Poradna pomáhá svojí činností k utváření příznivé rodinné, manželské a partnerské atmosféry a přispívá prostřednictvím odborného působení k odstraňování příčin konfliktů aktuálních i potencionálních. Úkolem pracovníků poradny je profesionálním přístupem umožnit klientovi získání náhledu, orientaci v situacích a objevit v sobě schopnost nalézt řešení. K takové práci zajišťuje poradna pocit bezpečí, přijetí a intimity. 
Odborné poradenství
 • manželské a rodinné poradenství
 • manželská a rodinná terapie
 • individuální poradenství a terapie
 • psychologická intervence
 • telefonická intervence a informace
 • skupinová terapie, relaxace a nácvik sociálních dovedností
Sociální poradenství
 • základní a sociálně právní poradenství
 • základní informace o tematicky navazujících službách
 • spolupráce s jinými organizacemi
Intervenční centrum:
 Od ledna roku 2007 se stala příbramská poradna kontaktní pobočkou Intervenčního centra pro oběti domácího násilí Rakovník. V případě potřeby naše poradna poskytne základní informace o možnosti spolupráce s tímto centrem. Koordinuje tak pomoc lidem ohroženým či zasaženým trestnou činností jiných osob. 
Které služby neposkytují
 • zastupování klienta v právních záležitostech
 • řešení zdravotních problémů a předepisování léků
 • problémy sociálně právní ochrany dětí
 • zastupování klientů v soudních sporech apod.
 • služby, které jsou v kompetenci a možnostech jiných odborných zařízení
Komu služby neposkytují
 • cizincům, kterým by poradce nerozuměl
 • agresivnímu klientovi nebo klientovi pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek


PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA - Benešov

Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám?
Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se obrátit o radu nebo pomoc? Nejste v tomto sami. Právě pro Vás je tu poradna pro oběti. „Poradny, které budou nabízet pomoc, jsou financovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Pomoc se zaměřuje zejména na poskytování základních právních informací a psychosociální podporu. Je důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány nyprosto anonymně, bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí byť i subjektivně obětí trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou újmu či fází trestního řízení. Každá oběť, ať závažného či bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání újmy může být velmi osobité“, komentuje činnost poraden Tomáš Kellner, regionální koordinátor.
Poradna funguje také v Benešově. Poradkyni Martinu Gabrielovou lze kontaktovat telefonicky či přes mail.
PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA - Příbram
Poslání a cíle Probační a mediační služby
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.
Probační a mediační služba představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice. 
Cíle činnosti PMS 
Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.
Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.
Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.


ÚŘAD PRÁCE -  krajská pobočka Příbram

 • Adresa: náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram
 • Telefon: +420 318 471 464
 • E-mail: posta@uradprace.cz 

ÚŘAD PRÁCE -  kontaktní pracoviště Sedlčany

Vytvořeno 12.12.2019 7:46:44 | přečteno 544x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load