Na obsah stránky

Informace, rady a návody

Informace, rady a návodyInformace

Rady 

NávodyPORADENSKÁ TELEFONNÍ LINKA PRO UŽIVATELE DROG

logo sananinNaše organizace nabízí odborné adiktologické poradenské služby lidem z Ukrajiny, kteří se na své životní cestě dostali do obtíží spojených s užíváním drog a jejich blízkým, kteří také hledají odbornou pomoc.
Volejte v provozních hodinách
Pondělí až Pátek od 9:00-13:00
Telefon: +420 602 794 791
Linka je jak v českém, tak v ruském jazyce.

ikona souboruLetak adiktologicka linka CZxUA.pdf


KYBERGROOMING

kybergroomingKybergrooming označujeme jako nežádoucí chování uživatelů internetu, sociálních a komunikačních platforem, kteří tyto prostředky zneužívají k navázání důvěrných vztahů, zvláště se zranitelnými skupinami populace –často dětmi a mladistvými.Je to negativní fenomén s možnými velmi závažnými dopady na oběti.

Po navázání důvěrného vztahu predátor vyzve svou oběť k reálnému setkání. Cílem takového vylákání a následného setkání je sexuální nebo jiné zneužití této „vyhlédnuté“ osoby.

Oběťmi kybergroomingu mohou být kromě dětí i dospělí a senioři. Součástí kybergroomingu může být také další závažné jednání s projevy v kyberprostředí – vydírání, sexuální nátlak, kyberagrese, kyberšikana.

V přiloženém článku se můžete dočíst ke kybergroomingu více včetně příkladu, jak takové jednání může nevinně začít a velmi tragicky končit.

Zdroj: www.prevencekriminality.cz

ikona souboruKybergrooming - článek


Signál pomoci

Gesto Signál pomoci pochází z Kanady, jedná se o single-handed gesto, které může být použito, když se někdo cítí být ohrožen a potřebuje pomoc.

Mezinárodní signál má obrovské využití při jakémkoli nebezpečí, ačkoli prioritní je domácí a jiné násilí.

Toto jednoduché znamení rukou lze použít v průběhu videohovoru nebo při osobním kontaktu s jinou osobou.

signál, obrázek se otevře v novém okně

Signál pomoci je mezinárodní znamení, kterým můžeš dát najevo:

signál1, obrázek se otevře v novém okně

Použitím tohoto signálu za sebou nezanecháš žádnou digitální stopu nebo jakékoliv důkazy, které by proti tobě mohl použít násilný člověk, který ti chce ublížit.

Nezapomeň, nejsi na to sám/sama.

https://www.youtube.com/watch?v=EIKX54J3iLo&t=58s

Pokud tento signál uvidíš ve videochatu, nebo v kontaktu s osobou, která tento signál ukáže, jde obvykle o jasné volání o pomoc a vyžaduje okamžitou akci.

Je důležité jednat opatrně, abys zbytečně neohrozil/a dotyčnou osobu, nemluv nahlas o tom, co jsi viděl/a.

signál2, obrázek se otevře v novém okně

Zdroj: prevencekriminality.cz, centrumlocika.cz


Senioři v krajích senioři v krajích, obrázek se otevře v novém okněShlédněte deset dílů vzdělávacích, tematických videoklipů, které mají informovat veřejnost o problémech nejen starší generace

Péče o seniora: https://www.youtube.com/watch?v=dBGwHDPw28I

Mezigenerační soužití: https://www.youtube.com/watch?v=M-EGOftBwMk

Stárnutí je výzva: https://www.youtube.com/watch?v=WqryeJ-ysIg

Stárnutí ve zdraví: https://www.youtube.com/watch?v=sH_646ePCVI

Dobrovolnictví: https://www.youtube.com/watch?v=5EPmPgO8YrU

Kyberbezpečnost: https://www.youtube.com/watch?v=YjCDYhhzZd8

Age managment: https://www.youtube.com/watch?v=gKicIqrAQPM

Seniorská obálka: https://www.youtube.com/watch?v=0e8HrIWD7Jc

Veřejný prostor: https://www.youtube.com/watch?v=mJO27uuYk1w

Násilí na seniorech: https://www.youtube.com/watch?v=UpgF2GzzGzw

Zdroj: seniorivkrajich.mpsv.cz


PODVODY NA SÍTI

Podvody na síti, obrázek se otevře v novém okněKybernetická kriminalita a podvodné jednání na síti je velmi často skloňované i časované téma. Kromě stránky technického (ne) zabezpečení, snadné možnosti průniku pachatelů do zařízení, účtů a profilů, v oblasti podvodů spojených s užíváním internetu a sociálních sítí, se také setkáváme velmi často s dopady různě sofistikovaných technik sociálního inženýrství.

Kde všude se můžeme setkat s kyberzločinci se můžete v obecné rovině dozvědět například zde: Kde všude číhají hackeři? (natbase.cz).

Podrobněji se nyní těmto aktuálním v oblasti podvodného jednání „prevítům na síti“ věnuje projekt E-bezpečí Projekt E-bezpečí – E-Bezpečí (e-bezpeci.cz) v tomto online průvodci:

Prevíti na síti #00 Představujeme se… – YouTube

Dozvíte se zde například informace o tom, jakým způsobem se vyvíjí kybernetická kriminalita v posledních letech, že nárůst se stále a postupně zvyšuje. Například právě v období zapříčiněném pandemií COVID, kdy dle statistiky došlo ke snížení hlášení uvedených jednání, mohla být ale faktická situace taková, že ne, že by se počet případů musel jen skutečně snížit, jak uvádí statistika a tvrdá data, ale mohlo také ze strany uživatelů dojít například k menší potřebě, ochotě či možnosti uvedené skutky hlásit či řešit. Právě oblast latence je tedy oblastí, na kterou je potřebné směřovat preventivní působení.

Cílem je nedávat do rukou hackerům vlastnoručně nabitou zbraň v podobě nedostatečně zvládnuté prevence, nedodržování kyberbezpečnostních opatření.

Mějme tedy oči otevřené, ale zařízení, účty i profily zabezpečené a snažme se tak být co nejvíce zodpovědnými uživateli. Na základě našich zkušeností a znalostí „prostředí“ budeme lépe vědět, kdy a jak správně zareagovat. A tyto zkušenosti je potřeba šířit i zdokonalovat neustále dál a dál.

Zdroj: www.prevencekriminality.cz


JAK STRÁVIT LÉTO BEZ ÚHONY U VODY

bez uhony u vody prevence majetkove kriminality vodni plochy, obrázek se otevře v novém okněV horkých letních dnech nevyhledávají vodní areály pouze lidé za účelem osvěžení a zábavy. Mezi návštěvníky mohou být i osoby, které zneužívají neopatrnosti ostatních. 

Zloději „v plavkách“ nebývají na první pohled ničím podezřelí ani zvláštní, jelikož často splynou s davem. Mohou trávit několik hodin tím, že pozorují lidi, vytipují si oběť a v nestřežený okamžik zasáhnou. 

Proto své věci nenechávejte bez dozoru!

Zdroj: Karlovarský kraj, Policie ČR


VLOUPÁNÍ DO OBYDLÍ

Vloupání do obydlí, obrázek se otevře v novém okně

Počet vloupání do obydlí v celé Evropě v posledních letech klesá, a je tomu i v ČR. V období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 eviduje policie nižší počet případů vloupání do bytů (r. 2021–466 případů, stejné období r. 2020–687 případů) či rodinných domů (r. 2021–667 případů, stejné období r. 2020–763 případů). Judr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra uvedl, že i přes klesající trend, tato trestná činnost stále patří mezi ty nejpočetnější. Pachatelé dokáží využít jak toho, že jste odjeli na dovolenou, tak i toho, že jste si odskočili třeba jen do restaurace nebo na nákup. A že zabezpečení je nejen o technických opatřeních, ale zejména o našem běžném chování a zvycích.

Obecné rady a doporučení

 • Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o zabezpečení obydlí přemýšlet ideálně již při jeho výstavbě.
 • Pokud je to možné, doporučujeme s odborníky konzultovat vhodný systém bezpečnostních prvků pro Váš byt či dům.
 • Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní folie apod.) s prvky elektronického zabezpečení s oznamováním například na mobilní telefon (alarmy, kamery atd.).
 • Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte certifikované výrobky.

Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ nebo na webových stránkách stopvloupani.cz

Zdroj: OPK, Policie ČR


DOMÁCÍ NÁSILÍ – NENECH TO BÝT A NEDEJ SE

NNTB, obrázek se otevře v novém okněZkratka NNTB (NeNechToBýt) skrývá anonymní oznamovací kanál, který mohou v případě, že něco není v pořádku (šikana ve škole, v práci, podezření na korupci), využít například žáci, studenti ale i zaměstnanci firem. Nově bude k dispozici i obětem domácího násilí. Nový projekt „Nenech se“ nabízí každé ohrožené osobě v ČR možnost včasného, snadného a bezpečného kontaktu s intervenčním centrem přímo z domova.

Nenech se

Intervenční centrum poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Jeho institut je ukotven v zákoně o sociálních službách. Poskytuje intenzivní krátkodobou pomoc, případně poskytuje kontakty na jiné organizace a informace o návazných službách, které mohou těmto lidem pomoci. S intervenčním centrem je možné se spojit kdykoli a kdokoli může požádat o pomoc při řešení situace domácího násilí.

Intervenční centra také úzce spolupracují s Policií ČR na základě Dohody mezi Policií ČR a Asociací pracovníků intervenčních center (APIC). Na základě této dohody probíhá ve spolupráci školení a vzdělávání v oblasti domácího násilí, porovnávání statistik a hledání nových možností péče o ohrožené osoby. Tato spolupráce má oporu v zákoně o Policii ČR, podle kterého zasílá policejní orgán intervenčnímu centru úřední záznam o vykázání násilné osoby. Intervenční centrum poté do 48 hodin kontaktuje ohroženou osobu s nabídkou pomoci.

Odkazy:

Nenech to být: https://www.nntb.cz/

Nenech se: https://nenech.se/ 

NNTB1, obrázek se otevře v novém okně

Zdroj: prevencekriminality.cz


MINISTERSTVO VNITRA – KORONAVIRUS

prevence, obrázek se otevře v novém okněVzhledem ke stále trvajícímu ohrožení obyvatel koronavirem Vás upozorňujeme na existenci rubriky na webových stránkách MV, kde můžete nalézt důležité informace a rady využitelné při zvládání epidemie. Především si dovolujeme doporučit kapitolu “Doporučení psychologického pracoviště Ministerstva vnitra”, která se detailně věnuje nejen běžným občanům, ale také nejohroženějším skupinám obyvatel.

Podrobnější informace naleznete zde: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Psycho

Zdroj: prevencekriminality.cz


VIDEOHRY A FINANČNÍ NÁSTRAHY

videohry, obrázek se otevře v novém okněLaická veřejnost si plně neuvědomuje, jak velký problém online hry přestavují a jaké aktivity se za gambling považují. Mohou to být počítačové hry, konzolové hry, mobilní hry, free to play hry, transakční hry, tabletové hry, handheldové hry a mnoho podobných názvů. Souhrnně je můžeme označit za tkz. Videohry. 

A právě tento metodický publikační dokument, který je určen zejména rodičům, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a také hráčům videoher školního věku, poukazuje na to, za jak krátkou dobu se z této jednorázové zábavy stala nezanedbatelná část zábavního průmyslu. Cílem je upozornit na aktuální nebezpečné trendy v oblasti videoher jako jsou skryté mikrotransakce tkz. loot boxy nebo jednotlivé zákeřné, ale zároveň legální způsoby herních vývojářů, jejichž účelem je získat z hráčů finanční profit a současně dát návod, jak účelně s tímto fenoménem pracovat.

Zdroj: Závislost na videohrách a finanční nástrahy, které videohry obsahují, Zpracoval: Bc. Jiří Vimr – krajský protidrogový koordinátor, Karlovarský kraj

ikona souboruzavislost_videohry.pdf

SILNÉ MRAZY

Mezi nejčastější nebezpečí při silných mrazech patří námraza, mrznoucí déšť, ledovka a náledí. Při silných mrazech bývají nejvíce ohroženy vodovody, rozvody tepla, plynu i elektrické energie. Může u nich dojít k poškození a následným škodám. Nebezpečné je rovněž namrzání komunikací, kolejí apod. 

K ohrožení obyvatel dochází zraněním, popřípadě úmrtím při hromadných dopravních nehodách, při pádech částí stromů, k úmrtí v důsledku podchlazení při silných mrazech nebo při propadnutí do ledu při sportovních aktivitách.

Z těchto všech uvedených důvodů je důležité dbát velké opatrnosti na silnicích a chodnících. Hrozí vážné dopravní nehody nebo úrazy následkem pádu, zlomeniny, tržné rány apod. Nebezpečné je chození pod střechami domů, kde hrozí nebezpečí padajícího sněhu. Obezřetnost je namístě i v případě pohybu na zamrzlých plochách (rybníky). Každý z nás by měl pravidelně odstraňovat a odklízet sníh, a to i na střechách domů, zvláště těch rovných, kde hrozí zřícení dovnitř budov.

Zdroj: www.zachrannykruh.cz

kalamita, obrázek se otevře v novém okně


VIDITELNOST

Myslíte si, že reflexní prvky nejsou důležité?

NAOPAK! I v osvětleném městě Vám mohou zachránit život…

https://www.youtube.com/watch?v=AKhzMwYBMYw&feature=emb_logo

Zdroj: Zachrannykruh.cz


I O VÁNOCÍCH CHODÍ ZLODĚJI 

Známý preventista JUDr. Tomáš Koníček doporučuje si pečlivě prostudovat rady od odborníků týkající se kvalitních certifikovaných bezpečnostních dveří s požárním atestem, které jsou základním stavebním kamenem správného zabezpečení.

ikona souboruBezpečnostní dveře.pdf

Zdroj: www.prevencekriminality.cz


BEZPEČNÁ „ZIMNÍ JÍZDA“

Příprava na „zimní jízdu“ není jen o výměně pneumatik a větší opatrnosti. Měli bychom věnovat čas přípravě a kontrole vozu před zimním obdobím. Každý rok se řidičům stává, že nejsou dostatečně připravení a doplácí na to nejenom oni sami. I maličkosti, které mohou řidiči potřebovat a jsou součástí povinné výbavy vozidla, se mohou stát velmi důležitým pomocníkem. Pravidelný servis vozidla nejenom snižuje riziko dopravních nehod, ale prodlužuje i jeho životnost.

V tomto období je nejdůležitější:

 • Montáž zimních pneumatik,
 • přeměření účinnosti brzd,
 • kontrola chladící soustavy,
 • dolití nemrznoucí směsi,
 • kontrola autobaterie a oleje,
 • výměna starších žhavících svíček u dieselových motorů,
 • kontrola všech světel a náhradních žárovek.

Co by Vám nemělo ve vozidle chybět:

 • tažné lano,
 • startovací kabely,
 • sněhové řetězy,
 • pracovní rukavice,
 • utěrka nebo sprej proti vnitřnímu pocení oken,
 • stěrka a škrabka na skla,
 • smetáček na ometání sněhu,
 • přenosná svítilna,
 • zásoba nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů,
 • láhev s nemrznoucí chladící kapalinou pro její případné doplnění,
 • pytlík písku a lopatku k vyproštění z náledí.
Mokrá silnice je 2x více kluzká než suchá silnice. Zasněžená silnice je 2x více kluzká, než mokrá silnice. Silnice s náledím je 2x více kluzká než zasněžená silnice. Brzdná dráha zimní pneumatiky je při 50 km/hod poloviční ve srovnání s letní pneumatikou!

NECHTE SE CHRÁNIT PŘED HAZARDEM
Máte problémy s hazardem? Cítíte, že se situace stává neúnosnou? Nechte se zapsat do rejstříku vyloučených osob. Zápis sice nenahradí odbornou léčbu či adiktologickou péči, ale může Vám pomoci, pokud chcete hraní hazardních her omezit nebo s ním přestat. Spolu s odbornou pomocí pomůže zmírnit negativní dopady hazardu na Váš život a život Vašich blízkých.

ikona souboruLeták_hazard 16.11.2020.pdf


INSPIRACE NEJEN PRO RODIČE V DOBĚ „KORONAVIROVÉ“

V měsíci říjnu proběhla Konference primární prevence rizikového chování. Jedním z klíčových témat, které bylo zde prezentováno je uzavření škol, online výuka, její dopady na duševní zdraví a psychické vyčerpání dětí – žáků (a dalších členů rodiny) a pedagogů v „koronavirové době“. V této souvislosti zde byly uvedeny projekty, které mají rodičům pomoci navázat bližší kontakt se svými dětmi a zlepšit komunikaci, ale také jak zvládat koronakrizi v rodinném prostředí.

Pro inspiraci shlédněte videa

„Být spolu jinak“: https://www.youtube.com/channel/UCMqoVA1uJBYJU2ARACPbaSQ/playlists

A podívejte se na zajímavé webové stránky:

https://www.spoludoma.cz/

https://www.nukib.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/vzdelavani/verejnost/

Zdroj: prevencekriminality.cz 


BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ V ONLINE PROSTŘEDÍ

V návaznosti na uzavření škol a další omezující opatření zahrnující i omezení činnosti kroužků a jiných aktivit, je velice pravděpodobné, že děti tráví více času doma v online prostředí.

V rámci prevence kybernetické kriminality a rizikového chování v online prostoru zpracoval Odbor vzdělávání, výzkumu a projektů z Národního úřadu publikaci „Bezpečně v kyber“, která Vás srozumitelným způsobem seznámí se základy bezpečného chování v online prostředí.

Nejen pro rodiče zpracoval dvě doporučení, tykající se online her a sextingu.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruBezpečně v kyber!.pdf2.34 MB .pdf
ikona souboruHrej_bezpecne.pdf1.84 MB .pdf
ikona souboruSledujte, co děti sledují.pdf2.63 MB .pdf

Zdroj: prevencekriminality.cz


ROZTOČENOU SPIRÁLU AGRESIVITY NA SILNICÍCH CHCE ZASTAVIT KAMPAŇ ČESKÉ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

besip, obrázek se otevře v novém okněAgresivita za volantem může mít tragické následky, varuje Česká asociace pojišťoven v nové preventivní kampani, na níž spolupracuje Besip i Policie ČR. Češi často jezdí rychle, nedodržují bezpečnou vzdálenost a občas ani nedávají přednost tam, kde by měli. Málokdo si ale uvědomuje, že nebezpečné jsou i reakce ostatních řidičů na tyto situace. Sedm z deseti řidičů se alespoň někdy nechá vyprovokovat k agresivní jízdě.

Z průzkumu, který pro ČAP provedla agentura STEM/MARK, mimo jiné vyplývá, že: • 88 % lidí je přesvědčeno o vzrůstající agresivitě řidičů, • za agresivního řidiče se přitom považuje jen 5 % z nich, • 78 % řidičů při jízdě někdy překračuje povolenou rychlost, 63 % nedodržuje bezpečnou vzdálenost, • téměř každý desátý řidič už někdy záměrně vybržďoval vozidlo za sebou, • na myšku reagují dvě třetiny řidičů agresivně, na „lepení se na zadek auta“ každý třetí řidič.

Na webu agresivitazabiji.cz zjistíte, jaký jste řidič

Česká asociace pojišťoven ve spolupráci s dopravní psycholožkou Vlastou Rehnovou připravila na webu www.agresivitazabiji.cz možnost otestovat si své vlastní chování za volantem.

Kampaň Agresivita zabíjí, staví na emotivních televizních a rádiových spotech, popisujících konkrétní nebezpečné situace s fatálními následky, a to nejen pro samotné účastníky dopravních nehod, ale i pro jejich blízké. Rozběhne se také bannerová reklama, kterou doplní i tištěná inzerce. Veškeré aktivity v rámci kampaně jsou financovány z Fondu zábrany škod.

Více informací o kampani naleznete na: www.agresivitazabiji.cz


„! POZOR NA KYBERPROSTOR!“

V rámci projektu „Kraje pro bezpečný internet“ vzniklo deset videospotů, které se věnují kyberkriminalitě (např. šíření pornografie, nezákonný online obsah, nezákonný přístup k počítači, podvodné e-shopy, vyděračský vir ransomware atd.),. Videa vznikla v úzké spolupráci s Policií ČR, která dodala ke každému zpracovanému tématu reálné případy z policejního vyšetřování.

Odbor prevence kriminality MV ČR tvorbu videospotů finančně podpořil dotací z Programu prevence kriminality na místní úrovni.

Zde můžete shlédnout jednotlivé spoty: 

https://www.youtube.com/channel/UCRaYk6bGcGYoLw_RBNACrDA


DESATERO CHODCE

Abychom předcházeli nebezpečným situacím nejen po cestě do školy, tak je šikovné si s dětmi zopakovat, jak se v těchto chvílích chovat. A s tím Vám pomůže „ Desatero pro chodce“.


Informace, rady, návody

Desatero chodce

Desatero chodce

 
Jízda na kole

Jízda na kole

 
Reflexní prvky

Reflexní prvky

 
bezpecnajizdazima pripravanajizdu

bezpecnajizdazima pripravanajizdu

 
 

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load