Na obsah stránky

DEN OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ

Dne 22. února 2021 si celá Evropa připomněla Den obětí trestných činů jako vzpomínku na Chartu práv obětí, která byla podepsána tentýž den v roce 1990 s cílem zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů.

V tento den si připomínáme, jak je důležité, aby se oběti netajily nebo nestyděly přijít oznámit, co se jim stalo, aby mohla policie, a nejen ona, konat. Ve všech případech je potřeba podporovat multidisciplinární spolupráci nejen pro úspěšné vyřešení případu, ale také pro účinnou pomoc oběti.

Evropský den si také připomněla Policie ČR nebo Probační a mediační služba ČR.

Policie ČR v současné době epidemiologických opatření upozorňuje na formy násilí, která probíhají za zavřenými dveřmi. Násilí nemusí být jen fyzické, ale může se jednat i o agresi sexuální, psychickou, sociální, ekonomickou nebo kombinaci několika typů násilí:

  • Fyzické násilí – útoky vůči tělu oběti, facky, kopance, tahání za vlasy, škrcení, omezování v pohybu, pálení, shazování na zem apod.
  • Psychické útoky – urážení, ponižování, výsměch, zastrašování křikem, kritizování, kontrola mobilního telefonu nebo kontrola toho, co oběť dělá, vydírání apod.
  • Sexuální útoky – vynucování sexu nebo nepříjemných sexuálních praktik, povolnost, ke které se oběť uvolí v naději, že se vyhne jinému druhu násilí apod.
  • Ekonomické útoky – kontrola financí druhé osoby, nátlak k přepsání majetku na agresora, odevzdání peněz, zákaz chození do práce apod.
  • Sociální izolace – bránění kontaktu s rodinou, příbuznými a v dalších sociálních kontaktech (přátelé, kolegové)

okoPodle statistik za rok 2020 celková kriminality v České republice klesla, a to platí i pro oběti trestné činnosti. Probační a mediační služba minulý rok navázala spolupráci s celkem 4 306 osobami. Pro porovnání v předchozím roce 2019 to bylo 5 071 osob. Oběti tvoří 13% zranitelné skupiny (děti, mládež, senioři, hendikepované osoby, oběti obchodování s lidmi a oběti trestné činnosti proti lidské důstojnosti).

Probační a mediační služba podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací. Pomáhají zprostředkovat účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizují a zajišťují efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochrana komunity a prevence kriminality. 

MLČENÍ NIC NEVYŘEŠÍ, NEBOJTE SE POŽÁDAT O POMOC POLICII ČR, AŤ JE Z VAŠEHO DOMOVA OPĚT BEZPEČNÉ MÍSTO.

Zdroj: Prevencekriminality.cz, Policie ČR, Probační a mediační služba ČR

Vytvořeno 24.2.2021 18:21:25 | přečteno 280x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load