Na obsah stránky

Autobusový terminál

vykřičník

Po opakované stížnosti nejen na děti a mládež, které se nevhodně chovají a tráví volný čas v prostorech nového Autobusového terminálu Sedlčany (dále v textu též „AT“), jsme se rozhodli tento „nešvar“ s vámi sdílet. Zároveň chceme upozornit na Provozní řád Autobusového terminálu Sedlčany, který zahrnuje jistá pravidla chování v tomto prostoru. Provozní řád je návštěvníkům terminálu k dispozici u hlavních dveří budovy. Vnitřní i vnější prostory terminálu jsou nepřetržitě pod kamerovým dohledem.

Tento fakt si některé osoby neuvědomují a provádí zde mnohdy až bizardní kousky. K záznamům z kamerového systému má přístup Městská policie Sedlčany a pověřené osoby provozovatelem autobusového terminálu. Terminál autobusového nádraží je určen výhradně cestujícím využívající hromadnou autobusovou dopravu. Pravidelně se zde zdržují neoprávněné osoby, které tyto prostory využívají k trávení volného času. Tyto osoby jsou slušně požádány k opuštění terminálu a upozorněny na porušování Provozního řádu. V případě neuposlechnutí nebo nežádoucího chování (vulgarita, agrese) jsou osloveni strážníci Městské policie Sedlčany s žádostí o pomoc. 

Pro každého člověka by mělo být samozřejmostí si po sobě uklízet odpadky na místa k tomu určená a uvádět do původního stavu jakýkoli veřejný prostor, který využil. Být ohleduplný k dalším lidem, kteří po něm přijdou. Bohužel ne vždy tomu tak je. Několikrát jsme byli upozorněni na nepořádek v prostranství autobusového terminálu. Odložené odpadky, rozlité nápoje na podlaze, znečištění zavazadlových prostor nebo vybavení terminálu malými dětmi bez dozoru rodičů, ale také na odhozené zbytky po pravděpodobném balení tabákových výrobků. V případě, kdy člověk není schopen svépomocí uklidit způsobený nepořádek, je jeho povinností podle Provozního řádu tuto událost nahlásit pracovníkovi terminálu, aby došlo k nápravě. Tato povinnost se vztahuje i na poškození vybavení terminálu.

Pravidelně řešíme narušování chodu terminálu jízdou mládeže na koloběžkách nebo jízdních kolech ve vnějším, ale dokonce vnitřním prostoru terminálu. Pracovníci děti vykážou a upozorní je na nebezpečí, která jim a okolí hrozí jako důsledek nevhodného chování. Zároveň jim jsou doporučena místa, která jsou určena pro sportovní vyžití tohoto charakteru (Sportovní areál Luční, nově zřízená Krčínova cyklostezka a v nejbližších měsících bude možné využívat nově zrekonstruovaný skatepark). 

Případů, se kterými se setkáváme a mohli bychom je vyjmenovat je mnoho. Každý měsíc se objevují nové incidenty jako jsou znečišťování toalet, porušování vládních opatření (odkládání respirátorů), konzumování alkoholických nápojů a další nežádoucí jednání. Proto vás žádáme – dodržujte Provozní řád Autobusového terminálu Sedlčany, respektujte uvedená pravidla a účel AT. Společně vytvoříme příjemné a čisté prostředí pro cestující, kteří po nás přijdou. Předejdeme případným nepříjemnostem, nežádoucímu chování a usnadníme práci osobám odpovědným za fungování AT.

Manažer prevence kriminality a protidrogové prevence

Provozní řád autobusového terminálu Sedlčany

provozní řád AT

provozní řád AT

 
provozní řád AT

provozní řád AT

 
 
Vytvořeno 18.8.2021 9:04:06 | přečteno 329x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load