Na obsah stránky

Pomoc Ukrajině

ukrajina letak4 UA
POMOC PRO UKRAJINCE PŘICHÁZEJÍCÍ DO ČESKA
Základní informace, jak postupovat a kam se obrátit, jsou na webu Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny

Telefonní linka pro informace o postupu pro občany Ukrajiny: 974 801 802

Zdravotnická infolinka pro občany Ukrajiny 1221 nebo +420 226 20 1221 VOLBA 8 (spojí s ukrajinsky mluvícími operátory)

HUMANITÁRNÍ A DOBROVOLNICKÁ POMOC

Neziskové organizace založily společné tržiště pomoci jak materiální, tak dobrovolnické: pomahejukrajine.cz

Informační linka Středočeského kraje +420 950 870 420

VEŘEJNÁ DOPRAVA

S okamžitou platností mají občané Ukrajiny cestování veřejnou dopravou v kraji zdarma. K využití vlaků či autobusů v regionu jim bude stačit prokázat se ukrajinským pasem či občanským průkazem.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Neodkladná a akutní lékařská péče pro ukrajinské uprchlíky bude ve všech krajských nemocnicích zdarma, a to i pro osoby, které prozatím nebudou zařazeny do systému veřejného zdravotního pojištění.

Jde o nemocnice v Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Příbrami, Mladé Boleslavi a Benešově.

PSYCHIATRICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ POMOC PRO OBČANY UKRAJINY
Národní ústav duševního zdraví (přednostně a bez předchozího doporučení) +420 283 088 139

#delamcomuzu
Pomoc pro lidi postižené situací na Ukrajině ZDARMA. Desítky psychoterapeutů jsou schopny vést terapie v ukrajinštině, ruštině, běloruštině či angličtině, a nabízí krizovou intervenci i dlouhodobější psychoterapeutickou pomoc.

https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina

ukrajina letak5 UA, obrázek se otevře v novém okně

Novela zákona "Lex Ukrajina"

Aaktuální informace k novelizaci zákona č. 20/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od 24. 1. 2023) – tzn. „novela zákona Lex Ukrajina“.

31.1.2023 12:47:35 | přečteno 156x | Vodnansky | Celý článek
 

DŮLEŽITÁ INFORMACE O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

zdravotni pojisteni A4 UA

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
ПРО МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
для біженців з України, яким надано
тимчасовий захист
(віза з метою толерантності)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ
для беженцев из Украины, которым
предоставлена временная защита
(виза терпимости)

25.7.2022 7:07:01 | přečteno 307x | Vodnansky | Celý článek
 

СЕДЛЧАНСЬКИЙ РИНОК ДОПОМОГИПРОПОНУЄ - SEDLČANSKÁ TRŽNICE POMOCI NABÍZÍ

РИНОК

Седльчанська міська бібліотека - Městská knihovna Sedlčany

Петркліч - Petrklíč

Фара Седлчани - Fara Sedlčany

22.3.2022 6:50:31 | přečteno 467x | Vodnansky | Celý článek
 

Varování před podvodníky a s kontakty na pomocné linky - Попередження шахраїв

ukrajina letak10 UA pozor na podvodníky ukr jpg

Linka pomoci v pracovněprávních vztazích a pro uprchlíky v nouzi.

15.3.2022 13:29:26 | přečteno 239x | Vodnansky | Celý článek
 

Povinná registrace na cizinecké policii

Na cizinecké policii se lidé musí registrovat do tří dnů po příjezdu. Pokud bydlí v nějakém zařízení, nahlásí je ubytovatel. Poté mají 90 dnů na vyřízení víza, o které mohou žádat na azylových a migračních pracovištích. Díky speciálním dlouhodobým vízům, které vydává ministerstvo vnitra, budou lidé z Ukrajiny automaticky zařazeni do systému veřejného zdravotního pojištění, mohou si s nimi také vyřídit povolení k zaměstnání.

Odbor cizinecké policie - oddělení pobytových agend (pro oblast Příbram, Beroun)

Žežická 498
261 01 Příbram

tel.: 974 879 219

e-mail:krps.ocp.opa.pb@pcr.cz

úřední hodiny:

Pondělí 8:00-17:00
Středa 8:00-17:00

7.3.2022 12:36:42 | přečteno 456x | Vodnansky | Celý článek
 

Sbírka pro Ukrajinu - Městská knihovna Sedlčany

logo knihovna cele

Městská knihovna Sedlčany nabízí v rámci jimi organizované sbírky pro Ukrajinu potraviny, hygienické potřeby apod.

Kontakty: https://knihovna-se.cz/

7.3.2022 12:28:43 | přečteno 285x | Vodnansky | Celý článek
 

Další podmínky

Klíčové je, že Ukrajinci mohou pobývat v České republice na základě bezvízového styku 90 dní. Musí se ovšem během tří dnů od příjezdu registrovat na Policii ČR, pokud jsou ubytováni v soukromí. V ostatních případech registraci zajistí ubytovatel.

Pokud nemají žádné zázemí, je několik možností:

Kontaktovat informační linku Ministerstva vnitra: 974 801 802

Kontaktovat krajskou informační linku: 950 870 420

Dostavit se na Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)

  • Zde dostanou pomoc s registrací, ubytováním, zdravotním pojištěním, vyřízením speciálního dlouhodobého víza, prvotní psychologickou či lékařskou pomoc a také postup při hledání práce.

Středočeský kraj ve spolupráci s hlavním městem Praha zřídil první centrum v Praze:

Budova Městské knihovny, Mariánské náměstí 98/1 s otevírací dobou 9-17

V této chvíli je ovšem centrum zahlceno, a proto Středočeský kraj uvede do provozu od 3. 3. od 12:00 další dvě centra:

V budově Kongresového centra Galerie Středočeského kraje, Kremnická 239/7, Kutná Hora (bývalá jízdárna)

a v Mladé Boleslavi (adresu zveřejníme na webových stránkách kraje)

Obě centra budou fungovat nepřetržitě, jen v nich nebudou nonstop dostupné všechny služby, ale základní služby pomoci s ubytováním a dalším postupem budou v režimu 24/7 (24 hodin denně 7 dní v týdnu).

Jak je patrné, pro prvotní setrvání v ČR, není nutné hned navštívit asistenční centra, pokud mají uprchlíci zajištěné ubytování. Nicméně speciální dlouhodobé vízum, které je udělováno bezodkladně, je klíčové pro plnohodnotné zapojení se do běžného života – například pro pracovní povolení viz níže.

Všechny klíčové informace jsou dostupné i v ukrajinském jazyce na webu Ministerstva vnitra.

ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo bezplatnou linku pro pomoc ukrajinským občanům se zdravotní péčí:

1221 (VOLBA 8)

Středočeský kraj rozhodl, že ve všech krajských nemocnicích budou mít akutní a bezodkladnou péči ukrajinští občané zdarma i bez účasti na veřejném pojištění.

Jedná se o nemocnice: Kladno, Mladá Boleslav, Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín.

Zároveň se zapojili praktiční lékaři, kteří rovněž budou poskytovat péči zdarma. Informace jsou dostupné na:

http://lekariproukrajinu.cz/

SOCIÁLNÍ DÁVKY A PRÁCE V ČR:

Veškeré informace jsou dostupné na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

V příloze pak jsou letáky jak v češtině, tak ukrajinštině, které vysvětlují postup ohledně zaměstnávání ukrajinských občanů prchajících před válkou.

Základ je, že pro vykonávání práce a získání pracovního povolení již musejí mít uprchlíci speciální dlouhodobé vízum.

To je opravňuje i k čerpání několika sociálních dávek. Primárně jde o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc a dále o příspěvek na bydlení.

Bez víza mohou dostat mimořádnou okamžitou pomoc jednorázově. Podrobnosti jsou dostupné na stránkách Úřadu práce.

DALŠÍ INFORMACE:

Rozcestníkem pro pomoc Ukrajině – informace jak pro Ukrajince, tak pro ty, kteří chtějí pomoc poskytnout jsou na stránce:

www.nasiukrajinci.cz

Veterinární správa pak upravila podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která doprovázejí své majitele prchající před válkou do České republiky. Při vstupu psů, koček a fretek z Ukrajiny na území ČR nebude jako nutná podmínka vstupu vyžadováno označení zvířete mikročipem či tetováním, harmonizované veterinární osvědčení potvrzené tamním úředním veterinárním lékařem ani sérologické vyšetření na protilátky proti vzteklině.

3.3.2022 13:38:49 | přečteno 330x | Vodnansky | Celý článek
 

Pokyny pro případ nutné ochrany

MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA

I když pevně věříme, že pravděpodobnost je mizivá, na četné dotazy v souvislosti s hrozbami Ruska, které nevylučuje použití jaderných zbraní, doporučuje SÚJB veřejnosti pro případ přípravy ochrany před jaderným útokem postupovat následujícím způsobem:

  • připravte si evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady, případně i nouzový balíček (trvanlivé potraviny, dostatek nápojů, zdravotnické a hygienické potřeby na několik dnů, zejména léky, které užíváte, funkční rádio a svítilnu s náhradní sadou baterií atd.),
  • domluvte si s rodinnými příslušníky systém náhradní komunikace pro případ výpadku mobilních služeb,
  • v případě útoku se okamžitě odeberte do sklepů, krytů nebo jiných podzemních prostor se silnými betonovými zdmi, zavřete dveře a okna a zastavte veškerou ventilaci,
  • po útoku vyčkejte alespoň několik hodin, než vyjdete ven, kvůli možnému radioaktivnímu spadu,
  • při opuštění úkrytu si zakryjte dýchací cesty šátkem nebo respirátorem, abyste zabránili vdechnutí radioaktivní látek,
  • po příchodu do bezpečí se co nejdříve osprchujte a vyměňte si oblečení, abyste zabránili dalšímu rozšiřování kontaminace,
  • řiďte se pokyny složek integrovaného záchranného systému.
1.3.2022 14:01:49 | přečteno 242x | Vodnansky | Celý článek
 

Vyjádření starosty města Sedlčany k aktuální situaci na Ukrajině

MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA

Vážení spoluobčané,

jednoznačně odsuzuji akt vojenské agrese Ruské federace vůči Ukrajině.

Narušení suverenity Ukrajiny nemá a nemůže mít žádné ospravedlnění.

Pro lidské utrpení, které Rusko pod vedením Vladimíra Putina na Ukrajině způsobilo, neexistuje žádná omluva.

Toto je válka, která se bezprostředně týká i nás a celé Evropy a je povinností všech demokratických států poskytnout obyvatelům Ukrajiny veškerou možnou pomoc.

Za město Sedlčany jsem připraven navrhnout zastupitelstvu města na veřejném zasedání 7. března 2022 humanitární dar z rozpočtu města ve výši 100 tis. Kč.

Děkuji všem, kteří již dnes jakýmkoliv způsobem pomáhají našim ukrajinským přátelům.

Velmi oceňuji práci naší vlády, která rychle a účinně organizuje vojenskou a humanitární pomoc Ukrajině.

Ukrajinci jsme s Vámi.

Ing. Miroslav Hölzel
starosta města Sedlčany

1.3.2022 13:44:12 | přečteno 199x | Vodnansky | Celý článek
 
Vytvořeno 1.3.2022 13:52:52 | přečteno 1020x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load