Na obsah stránky

okres Wagrowiec, Polsko

mapa wagrowiec

2010

 • V březnu 2010 delegace vedená starostou města Sedlčany a předsedou Sdružení obcí Sedlčanska Ing. Jiřím Burianem navštívila poprvé okres Wagrowiec s cílem navázat regionální partnerskou spolupráci v oblasti kulturní, zemědělské, podnikatelské, školské a výměny v rodinách. Na základě iniciativy polské strany se tak začala postupně obnovovat spolupráce ze 70 let min. stol. s polským okresem Wagrowiec.
 • V červnu 2010 polská delegace vedená přednostou okresu Wagrowiec Michalem Piechocki a členy okresního zastupitelstva navštívila město Sedlčany a mikroregion Sedlčanska.
 • Kromě slavnostního přijetí na radnici v rámci programu navštívili Městské muzeum Sedlčany a jednotlivé sportovní areály včetně loděnice. Při prohlídce Sedlčanska zajeli též na Svatou Horu, prohlédli si elektrárnu vodní přehrady Orlík, ZD Krásná Hora a navštívili též Sukovy Křečovice. Jednání během závěrečné  večeře byla zaměřena na konkretizaci budoucí vzájemné spolupráce.
 • W marcu 2010 czeska delegacja pod przewodnictwem burmistrza miasta Sedlčany i przewodniczącego Zrzeszenia Gmin Regionu Sedlčanskiego Inž. Jiříego Buriana udała się po raz pierwszy do powiatu Wągrowiec w celu nawiązania interregionalnej współpracy partnerskiej w dziedzinie kultury, rolnictwa, przedsiębiorczości, oświaty oraz omówienia form wymiany w ramach rodzin. Inicjatywa polskiej strony nawiązała tym samym do współpracy z lat 70-tych ub. wieku z polskim powiatem Wągrowiec.
 • W czerwcu 2010 roku delegacja członków rady kierowana przez przewodniczącego rady powiatu wągrowieckiego Michała Piechockiego przybyła do Sedlčan oraz mikroregion Sedlčanska.
 • W ramach programu oprócz uroczystego spotkania na ratuszu delegacja zwiedziła Muzeum Miejskie Sedlčany oraz liczne obiekty sportowe łącznie z bazą dla kajakarzy. Wybrała się również Świętą Górę, a ponadto obejrzała elektrownię k/zapory wodnej Orlik, Spółdzielnię Rolniczą Krasna Hora oraz rodzinną wieś Josefa Suka – Křečovice. Rozmowy prowadzone w czasie kolacji pożegnalnej zmierzały do określenia kierunków przyszłej współpracy.

2011

 • Na základě pozvání starosty polského města Wagrowiec byla dojednána se starostou města Sedlčany konkrétní forma spolupráce pro rok 2011. V listopadu 2011 osmičlenná polská delegace privátních zemědělců a zástupců zemědělských organizací vedena Tomaszem Krancem, místostarostou Wagrowiec, absolvovala program tématicky zaměřený na zemědělství v Sedlčanském regionu (Krásná Hora, Petrovice, Kosova Hora).
 • Koncem listopadu 2011 navštívila pětičlenná delegace zástupců sedlčanských škol školská zařízení různého typu a stupně v okresu Wagrowiec
 • Po wcześniejszemu zaproszeniu starosta miasta Wągrowiec wraz z burmistrzem miasta Sedlčany nadali kształt konkretnym formom współpracy w roku 2011. W listopadzie 2011 ośmioosobowa delegacja polskich rolników indywidualnych i przedstawicieli organizacji rolniczych pod kierownictwem zastępcy starosty Tomasza Kranca realizowała program tematyczny dotyczący rolnictwa w regionie sedlčanskim (Krásná Hora, Petrovice, Kosova Hora).
 • Pod koniec listopada 2011 pięcioosobowa delegacja szkół zapoznała się z różnymi typami placówek edukacyjnych w powiecie Wągrowiec.

2012

 • V roce 2012 se uskutečnila návštěva starostů Sdružení obcí Sedlčanska vedená starostou města Sedlčany s cílem seznámit se a poznat podrobněji více měst a lokalit v okresu Wagrowiec - Damaslawek, Golancz, Srebrna Góra, Wapno, Budziejewko, Miescisko, Poznaň a Rybowo.
 • V říjnu 2012 byla v Sedlčanech přivítána šestičlenná delegace pracovníků ze školství z polského okresu Wagrowiec. Cílem návštěvy byla prohlídka škol a školských zařízení regionu, seznámení se školskou legislativou, s čerpáním prostředků z fondů EU a projednání a navázání spolupráce mezi školami.
 • V roce 2012 navštívili okres Wagrowiec též sedlčanští zemědělci
 • W 2012 roku miała miejsce wizyta burmistrzów oraz wójtów Zrzeszenia Gmin regionu Sedlčanskiego z burmistrzem miasta Sedlčany na czele. Celem było zaznajomienie się z problematyką miast i gmin powiatów wągrowieckiego - Damasławek, Gołańcz, Srebrna Góra, Wapno, Budziejewko, Mieścisko, Poznaň i Rybowo.
 • W październiku 2012 Sedlčany przywitały sześcioosobową delegację pracowników oświaty powiatu wągrowieckiego. Celem wizyty było odwiedzenie szkół i placówek edukacyjnych regionu oraz zapoznanie się z legislatywą i możliwościami czerpania środków z UE jak również nawiązanie współpracy między szkołami.
 • W roku 2012 powiat wągrowiecki odwiedzili również rolnicy z Sedlčan.

2013

 • Koncem léta 2013 v době dožínek delegace mikroregionu Sedlčanska vedená předsedou Sdružení obcí Sedlčanska navštívila Wagrowiec za účelem konkrétního projednání podpisu smlouvy o partnerství a spolupráci v květnu 2014 nejprve ve Wagrowiec a následně v Sedlčanech.
 • V září 2013 se tříčlenná delegace podnikatelů Sedlčanského regionu seznámila s drobnými výrobními podniky ve Wagrowieckém okrese. Navštívili též Poznaň a Gniezno.
 • U schyłku lata 2013 w czasie dożynek delegacja mikroregionu Sedlčansko z przewodniczącym Zrzeszenia Gmin Regionu Sedlčanskiego na czele odwiedziła Wągrowiec w celu przedyskutowania zagadnień związanych z podpisem umowy o partnerstwie i współpracy w Wągrowcu a następnie w Sedlčanach przewidzianym na maj 2014 r
 • We wrześniu 2013 trzyosobowa delegacja przedsiębiorców regionu sedlčanskiego zapoznała się z małymi przedsiębiorstwami powiatu wągrowieckiego. Zwiedziła również Poznań i Gniezno.

2014

 • V dubnu 2014 čtyřčlenná delegace polských podnikatelů z okresu Wagrowiec absolvovala exkurze v rámci Sedlčan (nemocnice, STROS, IMF) a dále byla doprovázena starosty regionu a seznámila se s produkcí některých firem Sedlčanska.
 • V květnu 2014 navštívila delegace vedená předsedou Sdružení obcí Sedlčanska Ing. Jiřím Burianem Wagrowiec, kde byla na slavnostním zasedání okresní rady Powiatu Wagrowiec dne 23.5.2014 podepsána Smlouva o partnerství a spolupráci mezi Sdružením obcí Sedlčanska a okresem Wagrowiec.
 • O týden později navštívila polská delegace vedená starostou okresu Wagrowiec Michalem Piechockim Sedlčany, kde 30.5. 2014 na valné hromadě Sdružení obcí Sedlčanska byla výše uvedená Smlouva rovněž podepsána.
 • V červnu 2014 se skupina 40-ti polských zemědělců  účastnila programu zaměřený na místní zemědělství. Navštívila též přehradu Orlík a účastnila se městských slavností ROSA.
 • W kwietniu 2014 czteroosobowa delegacja polskich przedsiębiorców powiatu wągrowieckiego udała się na ekskursję po terenie Sedlčan (szpital, zakłady STROS, IMF) a następnie w towarzystwie wójtów zapoznała się z produkcja niektórych firm regionu.
 • W maju 2014 r. delegacja z przewodniczącym Zrzeszenia Gmin Regionu Sedlčanskiego na czele przybyła z wizytą do Wągrowca, gdzie dnia 23.05.2014 na uroczystym posiedzeniu rady powiatu Wągrowiec podpisana została umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy Zrzeszeniem Gmin Regionu Sedlčanskiego a Powiatem Wągrowiec.
 • 30 maja 2014 r. na walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Miast i Gmin Regionu Sedlčańskiego podpisano powyższą umowę również w Sedlčanach, dokąd w tydzień później przybyła delegacja pod przewodnictwem starosty powiatu wągrowieckiego Michała Piechockiego.

2015

 • Ve dnech 15.10. - 18.10.  navštívila 4 členná delegace ze Sedlčany Powiatem Wagrowiec. Účast na základě pozvání představitelů města k domluvení spolupráce pro rok 2016 a zhodnocení stávající výměny studentů a žáků Sedlčanska.
 • Žáci Základní umělecké školy v Sedlčanech se účastnili malířského semináře ve Wagrowieci v termínu 4.9. 7.9.2015

2016

Mezinárodní malířský seminář 30. 6. -  4. 7. 2016

 • Sdružení obcí Sedlčanska, na základě podepsané Smlouvy o partnerství s polským Powiatem Wagrowiec, uspořádalo ve spolupráci se ZUŠ Sedlčany a ZUŠ Sedlec-Prčice, malířský seminář. V pořadí již třetí ročník se konal tentokrát v České republice v Počepicích. Mladí umělci dorazili ve čtvrtek večer. V pátek proběhlo slavnostní uvítání za účasti pana starosty Města Sedlčany Ing. Jiřího Buriana, starosty Petrovic Petra Štěpánka, starosty obce Počepice Zdeňka Pekárka, tajemnice sdružení Štěpánky Barešové. Z každé země přijelo 5 studentů a 2 pedagogové. Organizaci celého semináře zajišťovalo Sdružení obcí Sedlčanska, zastoupené Štěpánkou Barešovou, ve spolupráci s učitelkami ZUŠ Sedlčany a ZUŠ Sedlec – Prčice, Mgr. Vladimírou Křenkovou, Mgr. Dianou Pinkasovou a Mgr. Vendulou Sosnovcovou, které měly na starosti celé vedení výtvarného semináře. Z našeho regionu se zúčastnili 4 žáci ze ZUŠ Sedlčany a 2 žáci ze ZUŠ Sedlec-Prčice. Cílem bylo zachytit a zpracovat to nejcennější, co v našem regionu máme, a to je krajina plná kamenů, kopců a malebných zákoutí. První plenér a sběr kreseb probíhal ve skanzenu Vysoký Chlumec. V odpoledních hodinách jsme se přemístili k Husově kazatelně, kde výtvarníci zkoušeli perokresby, lavírky a akvarel. Po prohlídce Petrovic následovaly sportovní aktivity v počepickém areálu, které pomáhaly sbližování a odbourávání jazykových bariér. V sobotu dopoledne jsme ukázali našim hostům Sedlčany se všemi památkami a zdmi, které malovali vrstevníci z různých škol v Sedlčanech a jsou okrasou celého města. Odpoledne nás čekala největší práce a to grafika a kachle s reliéfem. Inspirací byly práce z plenéru z předchozího dne, výřezy, detaily a dojmy z krajiny sedlčanského regionu. Po večeři si každý výtvarník vytvořil svou prezentaci, kterou jsme na konec nainstalovali na Obecním úřadě v Petrovicích. Neděle byla věnována exkurzi do Prahy, kde jsme připravili bohatý program – sbírky moderního umění ve Veletržním paláci, Pražský hrad, Královská cesta, Staroměstské náměstí, Obecní dům a další secesní domy. V pondělí ráno jsme se všichni srdečně rozloučili při slavnostní vernisáži v Petrovicích, kde nechyběli starostové obcí, města Sedlčany, V. Severová – ředitelka ZUŠ Sedlčany a další hosté.
 • Z děkovných slov našich zahraničních hostů vyplynulo, jak vlídná a romantická je duše našeho místa, jak vlídné bylo přijetí a pohostinnost. Překvapila je čistota naší země a pracovní nasazení studentů i učitelů. Po rozdání dárků a slibu, že výstava bude putovní, se všichni rozjeli do svých domovů, aby zahájili své prázdniny a zužitkovali nasbíranou inspiraci. (Mgr. Vladimíra Křenková, učitelka ZUŠ, lektorka semináře)

2017

 • Ve dnech 20. - 23.7.2017 navštívila Sedlčany 7 členná polská delegace z Powiatu Wagrowiec. Po příjezdu uvítala delegaci tajemnice SOS Štěpánka Barešová a starosta obce Jesenice p. Hrazánek Pestrým pátečním programem doprovázeli starostové SOS (pí. Pšeničková a p. Hrazánek). V rámci programu navštívili zámek Orlík, hrad Zvíkov, výrobnu perníčků pana Hejhala a Skanzem na Vysokém Chlumci. Sobotní program byl věnován Praze. Za doprovodu senátora a starosty města Sedlčany delegace navštívila Senát Parlamentu ČR a prošla se starou Prahou.
 • V září 2017 se již počtvrté uskutečnil malířský seminář mezi partnerskými městy Sdružení obcí Sedlčanska, německým Lüneburgem a polským městem Wagrowiec. Šestičlenná výprava studentů ZUŠ Sedlčany a ZUŠ Sedlec vytvářela malby v krásném cihlovém městě Lüneburg, kde se seminář 2017 konal. Výsledkem tvůrčí práce účastníků všech tří států byla společná stěna obrázků a další díla byla vystavena v budově okresního úřadu v Lüneburgu. Společným jazykem byla angličtina , společným cílem tvorba a hlavně chuť studentů poznávat nové. ( Mgr. Vladimíra Křenková, ZUŠ Sedlčany)
 • 12. – 15. října 2017 – návštěva Powiatu Wagrowiec –  Ing. Jiří  Burian ,starosta města Sedlčany, spolu se starostou obce Jesenice Miloslavem Hrazánkem během návštěvy diskutovali s představiteli Powiatu o programu společných akcích v roce 2018. Nabízí se realizovat seminář o myslivosti,  pokračovat v malířském semináři žáků našich základních uměleckých škol spolu s následnými výstavami a též se zaměřit na výměny hudebních těles. Každoročně přijíždějí z Powiatu Wagrowiec zemědělci, pro které zde kompletně zajišťujeme program v rámci regionu a rovněž tak pro polské seniory.

2018

 • Ve dnech 21.6. - 24.6.  - se skupina polských zemědělců z Powiatu Wagrowiec  účastnila programu zaměřený na místní zemědělství a účastnila se městských slavností ROSA.
 • Mezinárodní malířský seminář v Polsku. Koncem září se výtvarníci již po páté vypravili na mezinárodní malířský seminář do partnerského města Wagrowiecu v Polsku. Cestu jsme pojali jako výtvarnou expedici a poznávali i místa kolem. Navštívili jsme překrásné historické město Poznaň, starý kostel ze 16.století spojený s naším starým rodem Slavníkovců, mohylu a město Wagrowiec. 6 výtvarníků ze ZUŠ Sedlčany se setkalo s výtvarníky z Polska a Německa. V letošním roce se zvolila technika malby na sklo a tradiční dekorativní technika z krepového papíru. Na závěr proběhla slavnostní vernisáž se zástupci města, místních výtvarníků a rodičů  žáků. Naši výtvarníci velmi dobře reprezentovali talent a vedení svých učitelů. Děkuji Městu Sedlčany a přilehlým obcím, které cestu podpořily a zafinancovaly. Pro mladé lidi jsou tyto zkušenosti z cest a tvorby velmi cenné. V příštím roce jsme hostitelskou zemí my a již plánujeme program. Vladimíra Křenková, ředitelka ZUŠ a pořadatelka akce. (text. V. Křenková)

2022

Mezinárodní malířský seminář v Lüneburgu 2022

 • Již po několikáté s dvouletou pauzou se odehrálo setkání mladých lidí z Polska, Čech a Německa, kde společným jazykem bylo umění. V letošním roce se seminář pořádal v severoněmeckém hrázděném městě Lüneburg pod záštitou Partnerství tří států. Vyrazili jsme ve středu 5.10. v ranních hodinách a první zastávkou bylo město Magdeburg.  6 studentů z různých sedlčanských škol  I.ZŠ, II. ZŠ a GOA organizovaných Základní uměleckou školou pod vedením Vlaďka Křenkové mělo za úkol psát cestovní deník. Dva další dny  pracovali v ateliéru  střední školy BB Lüneburg, kde tvořili velkou mapu Evropy technikou mozaiky a třech partnerských států. Mozaiku jsme přivezli domů a bude k vidění na zahradě ZUŠ. Také si zkusili techniku sítotisku s vlastními návrhy potisků. Pracovali s plotrem a byli moc nadšeni. V pátek proběhla slavnostní vernisáž vedená starostou města Lüneburg a zástupci Partnerství. Sobotní den jsme strávili v německém přístavním městě Hamburk, kde jsme společně navštívili důležité dominanty města i plavbu po Labi a pokračovali v našem cestovním deníku. Při zpáteční cestě jsme navštívili ještě největší památník v Evropě - Památník bitvy národů v Lipsku. Atmosféra na semináři byla velmi přátelská a studenti nejen tvořili, ale hlavně poznávali cizí země, zvyky, místa, gastronomii a komunikovali hned ve třech jazycích. Děkujeme tímto starostům měst a obcí, kteří přispěli na dopravu, nadaci Patronát Sedlčansko a Sdružení. Také bych poděkovala STS Sedlčany, které poskytly auto a řidiče D. Koláře. Příští seminář bude v Polsku ve městě Wagroviec. Vladimíra Křenková, pořadatel a průvodce
okres Wagrowiec, Polsko

2010

2010

 
2010

2010

 
2010

2010

 
2011

2011

 
2011

2011

 
2012

2012

 
2012

2012

 
2012

2012

 
2012

2012

 
2013

2013

 
2013

2013

 
2014

2014

 
2014

2014

 
2014

2014

 
2014

2014

 
2014

2014

 
2014

2014

 
2014

2014

 
2014

2014

 
2014

2014

 
2014

2014

 
2014

2014

 
2014

2014

 
2014

2014

 
2014

2014

 
Malířský seminář 2016

Malířský seminář 2016

 
Malířský seminář 2016

Malířský seminář 2016

 
Malířský seminář 2016

Malířský seminář 2016

 
Malířský seminář 2016

Malířský seminář 2016

 
Malířský seminář 2016

Malířský seminář 2016

 
Malířský seminář 2017

Malířský seminář 2017

 
návštěva Powiatu Wagrowiec 2017

návštěva Powiatu Wagrowiec 2017

 
návštěva Powiatu Wagrowiec 2017

návštěva Powiatu Wagrowiec 2017

 
 
Vytvořeno 20.3.2019 10:15:14 | přečteno 3238x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load