Na obsah stránky

Jan Josef Václav hrabě RADECKÝ z Radče

Jan Josef Václav hrabě RADECKÝ z Radče

Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče byl český šlechtic a rakouský maršál. Narodil se 2. listopadu 1766 v Třebnicích u Sedlčan jako syn hraběte Petra Eusebia Radeckého a Marie Venantie Bechinie z Lažan. Pocházel ze starobylého českého šlechtického rodu, ale jeho skutečnou vlastí nebyly Čechy, ale rakouské mocnářství.

Už jako chlapec snil o vojenství a při prvním pokusu dostat se v sedmnácti letech do armády ho velitel pluku odmítl pro tělesnou slabost. Přesto již v osmnácti nastoupil k jezdectvu a jeho kariéra nabrala prudký vzestup v bojích proti francouzské revoluci a posléze v napoleonských válkách. V roce 1801 se stal rytířem Řádu Marie Terezie. V letech 1809 – 1812 byl náčelníkem generálního štábu rakouských vojsk a dohlížel na reorganizaci rakouské armády. Rezignoval poté, kdy byla velká část jeho návrhů zamítnuta jako příliš nákladná.

Svou odvahu a schopnosti osvědčil v protitureckých a protinapoleonských válkách i v bojích proti Italům. Roku 1813 byl knížetem Karlem Filipem Schwarzenbergem jmenován náčelníkem generálního štábu spojenecké armády, která díky jeho plánu ve stejném roce porazila v bitvě u Lipska francouzského císaře Napoleona.

Po protinapoleonském tažení vystřídal různé funkce, ale díky prosazování vojenských reforem, které byly u jiných velitelů nepopulární, si udělal mnoho nepřátel. Ti jej nakonec roku 1829 na čas odklidili na post velitele olomoucké pevnosti. V Olomouci sídlil v Edelmannově paláci na Horním náměstí. Celkově zlepšil sanitární podmínky města, vysušoval okolní mokřady a vysazoval stromky.

Ve svých 82 letech v červenci 1848 ve slavné bitvě u Custozzy porazil sardinské vojsko krále Alberta a udržel tak Lombardii a Benátsko pod vládou Habsburků. Na počest těchto jeho vítězství složil rakouský skladatel Johann Strauss starší slavný Radeckého pochod. Celkem absolvoval sedmnáct polních tažení po celé Evropě, v nichž byl sedmkrát raněn.

Zemřel 5. ledna 1858 ve věku 92 let ve svém sídle u Milána v Itálii. Jeho tělo bylo v Miláně tři dny vystaveno na odiv obyvatelstvu a poté se konala veliká pohřební slavnost. Samotný Radeckého pohřeb proběhl ve Vídni. Téhož roku byl maršálkovi postaven obrovský pomník odlitý z ukořistěných sicilských děl. Stál na největším náměstí na pražské Malé Straně, které se na jeho počest jmenovalo Radeckého (dnes Malostranské). Nyní je socha uložena v pražském Lapidáriu. Na jeho památku zůstalo ve Vídni Radeckého náměstí a v Sedlčanech se každoročně koná pochod organizovaný Klubem českých turistů.

Ve vstupní síni třebnického zámku jsou zasazeny dvě černé mramorové desky, na nichž český a německý nápis oznamuje: Zde se narodil c.k. polní maršálek hrabě Radecký z Radce 2. listopadu 1766, zemřel ve Villa Rentě u Milána dne 5. ledna 1858.

Vytvořeno 22.3.2019 7:19:40 | přečteno 1756x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load