Na obsah stránky

Maurice Boscavert

Zastupitelstvo města Sedlčany

udělilo dne 20.5.2013

čestné občanství

MĚSTA SEDLČANY

 starostovi města Taverny panu Maurice Boscavertovi

za více než 20ti letou podporu a zachování  spolupráce mezi městy Taverny a Sedlčany

Maurice Boscavert se stal starostou města Taverny již v roce 1989. Několik volebních období působil také jako krajský zastupitel kraje Val d´ Oise. Funkci starosty vykonával do března 2014.

Narodil se v Paříži roku 1942. Se svou manželkou Anitou vychoval tři děti. Ve volném čase se věnoval sportu, jako je fotbal, rugby, atletika a vodní polo. Jeho největší sportovní úspěchy byly v basketbalu, který hrál na vysoké úrovni. Dále se zajímal o antiku, historii, čtení specializovaných děl a historických detektivek. Jeho dalším koníčkem bylo sbírání známek, starých mincí a obrazů naivních malířů.

Maurice Boscavert maturoval z filozofie a moderní literatury. Získal diplom na vysoké škole politické. V roce 1960 začínal jako učitel francouzštiny, dějepisu a zeměpisu na 2. stupni základní školy v Taverny. Poté byl vedoucím federace laických děl. Od roku 1977 byl členem městské rady města Taverny. Od roku 1977 do roku 1983 byl 1. náměstkem starosty města. Byl zvolen též radním kantonu Taverny. Zastával myšlenky představitele levicové politiky.

Maurice Boscavert zemřel v červnu roku 2014.

Motto Maurice Boscaverta:

,,Moje činnost se odehrává v rámci laické společnosti na základě vzájemného soužití a ne konkurence. Našim úkolem je solidarita a sdílení mezi lidmi. Toto přesvědčení mě vede k tomu, že jsem socialista. Narodil jsem se jako socialista a zemřu jako socialista. Je třeba vytvořit podmínky pro každého občana, aby žil důstojně. ‘‘

Město Taverny:

Město Taverny (cca 27 000 obyvatel) se nachází v údolí Montmorency, 20 km severozápadně od Paříže. Jižní polovina území Taverny je především urbanistická. Severní část města je tvořena lesoparky.

Charta mez i městy Sedlčany a Taverny:

V roce 1993 byla uzavřena Charta přátelství mezi městy Sedlčany a Taverny. Podpisy Charty přátelství plynou ze skutečné snahy vyhovět potřebám a zájmům občanů obou měst a národů. Starosta města Taverny pan Maurice Boscavert a starosta města Sedlčan pan Jiří Burian stvrzují svým podpisem na této listině, že budou naplňovat vůli občanů svých měst a podporovat všestranný rozvoj vztahů mezi obyvateli francouzského města a českého města.

Znění Charty přátelství:

Slavnostně se dnešního dne 21.5.1993 zavazujeme:

Zachovat stálé svazky mezi správami našich měst, podporovat spolupráci a výměnu našich obyvatel především v oblasti kultury a umění, školství a vzdělání, zdravotnictví a sociální péče, sportu a tělovýchovy, ekologie a životního prostředí, ale i v dalších oblastech našeho života a přispívat tak vzájemným porozuměním ke sbratřování Evropy. Sjednotit naše snažení tak, abychom přispěli k výslednému úspěchu tohoto nezbytného díla svobody a prosperity a tak dopomohli k evropské jednotě.   

Maurice Boscavert

Maurice Boscavert

Maurice Boscavert

 
Maurice Boscavert

Maurice Boscavert

 
Maurice Boscavert

Maurice Boscavert

 
Maurice Boscavert

Maurice Boscavert

 
Maurice Boscavert

Maurice Boscavert

 
Maurice Boscavert

Maurice Boscavert

 
Maurice Boscavert

Maurice Boscavert

 
Maurice Boscavert

Maurice Boscavert

 
 
Vytvořeno 19.3.2019 10:40:15 | přečteno 724x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load