Na obsah stránky

Změna č. 2 ÚP města Sedlčany, výsledky projednávání podaných žádostí Zastupitelstvem města Sedlčany

MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA

Bylo podáno celkem 90 žádostí o změnu územního plánu. V součtu se jednalo o 63 nově navržených ploch, či změn v územním plánu.

Dne 4. října 2021 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, na kterém se rozhodovalo o zařazení těchto ploch do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany

Bylo schváleno 32 nově navržených lokalit, 5 lokalit bylo schváleno v redukovaném stavu a 26 lokalit nebylo schváleno zařadit do uvedené Změny č. 2. Plochy, které nebyly schváleny k zařazení jako budoucí plochy zastavitelné, se nacházely na zemědělském půdním fondu s vysokou třídou ochrany (bonity), nebyly dopravně napojeny na veřejně přístupnou komunikaci, nenavazovaly na zastavěné území, nevhodně vybočovaly do volné krajiny, byly v kolizi s územním systémem ekologické stability a podobně.


Vytvořeno 13.10.2021 7:17:29 | přečteno 803x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load