Na obsah stránky

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 

Starosta města Sedlčany podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se konají: 
 • v pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dále 
 • v sobotu 3. října od 08:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb:
 • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v administrativní budově Městského úřadu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, Sedlčany, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Církvičská, 28. října, Zahradní, Švermova, Havlíčkova, Kapitána Jaroše, Šafaříkova, náměstí T. G. Masaryka, Novoměstské náměstí, Kňovická; Ořechová
 • ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Městského muzea Sedlčany, Tyršova č. p. 136, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Za Nemocnicí, Sukovo náměstí, Novoměstská, Příční, Žižkova, Jateční, Lidická, Husova, Kodicillova, Nademlýnská, U Roudného, Hasičská; 
 • ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech, klubovna č. 29, Havlíčkova č. p. 514, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Na Stínadlech, Na Severním sídlišti, Pod Hřbitovem, U Kulturního domu, U Školky, U Háječku, Profesora Plavce pouze č. p. 1273; Amerických letců; Balabánova; Manželů Rebcových; Pešatova; graficky vymezená část ulice Příčovská (zatím bez objektu, který je určen k trvalému bydlení) 
 • ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech, „Červený salonek“, Havlíčkova č. p. 514, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Na Potůčku, Na Severním sídlišti I., II., III., Profesora Plavce; graficky vymezená část ulice Příčovská (zatím bez objektu, který je určen k trvalému bydlení) 
 • ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Domova Sedlčany (Domov pro seniory), U Kulturního domu č. p. 746, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: pro voliče z Domova Sedlčany; 
 • ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Domova mládeže Středního odborného učiliště Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 1305, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Petra Bezruče, Pod Pilami, Pod Cihelným vrchem, Dělnická, Olbrachtova, Seifertova, Podélná, Příkrá, Víta Nejedlého, Sokolovská, Západní, Jižní Svah, Ke Hvězdárně; 
 • ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Sedlecká, K Cihelně, Děkana Bučila, Baxova, Pod Potoky, Růžová, Karla Hynka Máchy, Sadová, Primáře Kareše, Tyršova, část Nádražní (č. p. 84, 85, 86, 91, 92, 94, 95, 98, 106, 108, 110, 113, 295), Komenského náměstí, Podsadová, Luční, Obchodní, Votická, Příbramská; 
 • ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v administrativní budově Městského úřadu Sedlčany, Nádražní č. p. 336, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Nad Přehradou, Pod Strojírnami, Etropolská, Konečná, Na Vyhlídce, Na Skalách, Na Červeném Hrádku, Průběžná, Potoční, Lhotecká, Strojírenská, Vítěžská, Zberazská, Vítěž, část Nádražní (č. p. 101, 377, 902, 903, 904, 906, 908, 912, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 924, 925, 929), Na Morávce, Pod Lesíkem, Hermovo pole; 
 • ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově pohostinství (RD s pohostinstvím) v Solopyskách č. p. 28, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Solopysky; 
 • ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost v budově hasičské zbrojnice Třebnice č. p. 59 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Třebnice a Štileček; 
 • ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost v budově MěÚ Sedlčany v Libíni č. p. 6, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Libíň, Doubravice, Ústupenice; 
 • ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost v budově MěÚ Sedlčany v Sestrouni č. p. 10, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Sestrouň, Zberaz, Hradišťko; 
 • ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost v budově MěÚ Sedlčany v Oříkově č. p. 37, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Oříkov.
3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
4. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční: 
 • v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
 • v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
7. Hlasování mimo volební místnost: Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad (Městský úřad Sedlčany: paní Eva Nováková, e-mail: novakova@mesto-sedlcany.cz a paní Monika Peštová, e-mail: pestova@mesto-sedlcany.cz) a v den hlasování okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V Sedlčanech dne 16. září 2020 
Ing. Miroslav Hölzel v. r., starosta města
Vytvořeno 16.9.2020 7:03:49 | přečteno 920x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load