Na obsah stránky

Sňatečné obřady od 25. května 2020

Dne 18. května 2020 Ministerstvo zdravotnictví České republiky jako správní úřad podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů nařizuje postup podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, ze kterého plyne, že s účinností od 25. května 2020 bude možno konat svatební obřady do 300 osob.

1. Místo konání obřadu

Podle § 11 odst. 3 zákona o matrikách se manželství uzavírá v místě určeném obcí pro konání slavnostních obřadů - obřadní síň budovy Městské radnice Sedlčany, na adrese Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 2. patro. Obřady je možno konat i na jiných vhodných místech povolených na základě § 12 zákona o matrikách.

2. Osoby účastnící se sňatečného obřadu

Účast na svatbě je umožněna osobám do celkového počtu 300 osob. Do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající, matrikář. Dále pak i tlumočník, fotograf, hudebník, do celkového počtu osob se započítávají i nezletilé děti.

3. Hygienická opatření

Osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na usnesení snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí.

Bylo-li povoleno uzavření manželství na jiném vhodném místě podle § 12 zákona o matrikách, lze je na těchto místech uzavřít, vyhovují-li z hygienických hledisek a lze-li zajistit, aby se na tomto místě neshlukoval více než povolený počet osob.

Vytvořeno 25.5.2020 12:08:31 | přečteno 335x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load