Na obsah stránky

Sňatečné obřady od 10. února 2022

MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA

Dne 9. února 2022 vydalo Ministerstva zdravotnictví mimořádné opatření č. j.: MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN, MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN, mimo jiné i ve vztahu ke konání svateb a uzavírání registrovaného partnerství.

Podle těchto opatření bude s účinností od 10. února 2022 do 28. února 2022 do 23:59 hod. možno konat sňatečné obřady a přijímat prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství v neomezeném počtu osob.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. října 2021, č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, s účinností od 1. listopadu 2021, stanoví pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Snoubenci a osoby účastnící se sňatečného obřadu, stejně jako osoby činící prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, nemusí mít v průběhu obřadu ochranné prostředky dýchacích cest viz bod 2. písm. z).

Hygienická opatření

Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (dále jen „rouška“). Skutečnost, že nošení roušek při obřadech není povinné, neznamená zákaz roušky při těchto příležitostech nosit. Naopak jejich nošení lze doporučit, a to zejména v případech střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou.

V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost roušky nosit.

Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je následně nutno je dezinfikovat.

podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikář snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.

S účinností ode dne 10. února 2022 od 00:00 hod. se ruší:

a) mimořádné opatření ze dne 29. prosince 2021, č.j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, a

b) mimořádné opatření ze dne 14. ledna 2022, č.j. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN.

Mgr. et Bc. Milena Barešová

vedoucí Odboru vnitřních věcí

Vytvořeno 14.2.2022 9:30:18 | přečteno 342x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load