Na obsah stránky

PROGRAM MĚSTA SEDLČANY NA PODPORU KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROZPOČTOVÉM OBDOBÍ 2021

MU SEDLCANY ZNAK PRUHY BARVA

Podle návrhu starosty města Sedlčany a doporučení Rady města Sedlčany byl sestaven tento Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2021 s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“.

Program je vyhlášen městem Sedlčany, resp. Zastupitelstvem města Sedlčany, podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (usnesení zn. 190/2018-2022).

Tento program pro poskytování podpory (dotace) je souhrnem věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem (městem Sedlčany).

O finanční podporu, jejíž účel je dále určen poskytovatelem podpory, může požádat každý, kdo splní programem, respektive dokumentací, stanovené podmínky.


Vytvořeno 20.12.2019 10:33:22 - aktualizováno 18.12.2020 11:37:06 | přečteno 1376x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load