Na obsah stránky

Přísedící u Okresního soudu v Příbrami

OS v Příbrami

Okresní soud v Příbrami hledá, vzhledem k nedostatku přísedících, nové kandidáty na tuto pozici.

Podmínkou je trvalé bydliště v obci.

Zájemnci o výkon této funkce se mohou hlásit na sekretariátu MěÚ Sedlčany, tel. 318 822 742

Zájemci o výkon funkce přísedícího musí splňovat následující podmínky:

1) podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích:

  • státní občanství České republiky
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • zkušenosti a morální vlastnosti
  • věk nejméně 30 let
2) podle ustanovení § 60 odst. 4 zákona o soudech a soudcích a zákona č. 451/1991 Sb., kterým

se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lustrační zákon“), musí kandidát dále předložit (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971):

  • negativní lustrační osvědčení (vyžaduje se u ministerstva vnitra)
  • čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 lustračního zákona (viz příloha)

3) podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích musí mít:

  • trvalý pobyt nebo místo práce v obvodu obecního zastupitelstva

4) podle ustanovení § 74 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích:

  • nesmí vykonávat současně funkci, se kterou je funkce přísedícího neslučitelná (např. prezident, člen Parlamentu).

Přísedící u Okresního soudu

Přísedící Okresního soudu v Příbrami

Přísedící Okresního soudu v Příbrami

 
Přísedící Okresního soudu v Příbrami

Přísedící Okresního soudu v Příbrami

 
 
Vytvořeno 2.12.2022 10:04:01 | přečteno 348x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load