Na obsah stránky

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY

MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuji:

Volby do zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční:
 • v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 • v sobotu dne 24. září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb:
 • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v administrativní budově Městského úřadu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, Sedlčany, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Církvičská, 28. října, Zahradní, Švermova, Havlíčkova, Kapitána Jaroše, Šafaříkova, náměstí T. G. Masaryka, Novoměstské náměstí, Kňovická;
 • ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Městského muzea Sedlčany, Tyršova č. p. 136, pro voliče podle místa, kde jsou trvale přihlášeni k trvalému pobytu v :ul. Za Nemocnicí, Sukovo náměstí, Novoměstská, Příční, Žižkova, Jateční, Lidická, Husova, Kodicillova, Nademlýnská, U Roudného, Hasičská, Ořechová, Jasanová;
 • ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech, klubovna č. 29, Havlíčkova č. p. 514, pro voliče podle místa, kde jsou trvale přihlášeni k trvalému pobytu v: ul. Na Stínadlech, Na Severním sídlišti, Pod Hřbitovem, U Kulturního domu, U Školky, U Háječku, Profesora Plavce pouze č. p. 1273; Amerických letců, Balabánova, Manželů Rebcových, Pešatova graficky vymezená část ulice Příčovská
 • ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech, „Červený salonek“, Havlíčkova č. p. 514, pro voliče podle místa, kde jsou trvale přihlášeni k trvalému pobytu v: ul. Na Potůčku, Na Severním sídlišti I., II., III., Profesora Plavce; graficky vymezená část ulice Příčovská
 • ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Domova Sedlčany (Domov pro seniory), U Kulturního domu č. p. 746, pro voliče podle místa, kde jsou trvale přihlášeni k trvalému pobytu v: Domově Sedlčany;
 • ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Domova mládeže Středního odborného učiliště Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 1305, pro voliče podle místa, kde jsou trvale přihlášeni k trvalému pobytu v : ul. Petra Bezruče, Pod Pilami, Pod Cihelným vrchem, Dělnická, Olbrachtova, Seifertova, Podélná, Příkrá, Víta Nejedlého, Sokolovská, Západní, Jižní Svah, Ke Hvězdárně;
 • ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, pro voliče podle místa, kde jsou trvale přihlášeni k trvalému pobytu v : ul. Sedlecká, K Cihelně, Děkana Bučila, Baxova,Pod Potoky, Růžová, Karla Hynka Máchy, Sadová, Primáře Kareše, Tyršova, část Nádražní (č. p. 84, 85, 86, 91, 92, 94, 95, 98, 106, 108, 110, 113, 295), Komenského náměstí, Podsadová, Luční, Obchodní, Votická, Příbramská;
 • ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v administrativní budově Městského úřadu Sedlčany, Nádražní č. p. 336, pro voliče podle místa, kde jsou trvale přihlášeni k trvalému pobytu v : ul. Nad Přehradou, Pod Strojírnami, Etropolská, Konečná, Na Vyhlídce, Na Skalách, Na Červeném Hrádku, Průběžná, Potoční, Lhotecká, Strojírenská, Vítěžská, Zberazská, Vítěž, část Nádražní (č. p. 101, 377, 902, 903, 904, 906, 908, 912, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 924, 925, 929), Na Morávce, Pod Lesíkem, Hermovo pole;
 • ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově pohostinství (RD s pohostinstvím) v Solopyskách č. p. 28, pro voliče podle místa, kde jsou trvale přihlášeni k trvalému pobytu v : Sedlčanech, místní část (osada) Solopysky;
 • ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost v budově hasičské zbrojnice Třebnice č. p. 59 pro voliče podle místa, kde jsou trvale přihlášeni k trvalému pobytu v : Sedlčanech, místní část (osada) Třebnice a Štileček;
 • ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost v budově MěÚ Sedlčany v Libíni č. p. 6, pro voliče podle místa, kde jsou trvale přihlášeni k trvalému pobytu v : Sedlčanech, místní část (osada) Libíň, Doubravice, Ústupenice;
 • ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost v budově MěÚ Sedlčany v Sestrouni č. p. 10, pro voliče podle místa, kde jsou trvale přihlášeni k trvalému pobytu v : Sedlčanech, místní část (osada) Sestrouň, Zberaz, Hradišťko;
 • ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost v budově MěÚ Sedlčany v Oříkově č. p. 37, pro voliče podle místa, kde jsou trvale přihlášeni k trvalému pobytu v : Sedlčanech, místní část (osada) Oříkov.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (totožnost a státní občanství prokáže volič občanský průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu).

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Hlasování mimo volební místnost:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad (Městský úřad Sedlčany: Monika Peštová, e-mail: pestova@mesto-sedlcany.cz a paní Dana Čížková, e-mail: cizkova@mesto-sedlcany.cz) a v den hlasování okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Vytvořeno 22.9.2022 14:07:16 | přečteno 411x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load