Na obsah stránky

Opatření povodňové komise na aktuální stav zvýšené vodní hladiny Sedleckého potoka a potoka Mastník

MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA

I přes dříve zahájené maximální možné vypouštění akumulované vody došlo ve čtvrtek ráno na vodním díle, přehradě v Sedlčanech, ke vzedmutí vodní hladiny, čímž se její výška dostala na úroveň prvního povodňového stupně, stupně bdělosti. Všechny osoby evidované ve varovném systému, jejichž zdraví či majetek by mohl být vodou bezprostředně ohrožen, byly informovány formou SMS. Současně tuto informaci obdrželi členové povodňové komise města Sedlčany, kteří začali aplikovat postup stanovený povodňovým plánem města a ORP Sedlčany.  Ze zaměstnanců Městské policie Sedlčany byly ustaveny povodňové hlídky pro primární monitoring vzdouvání hladiny na vodních dílech a vodotečích, zejména v městské zástavbě Sedlčany, zajištění vyklizení prostoru podél vodotečí a vědomí počtu osob v ohrožených objektech.

V nočních hodinách čidlo varovného systému „na přehradě“ ohlásilo druhý povodňový stupeň – pohotovost. Předseda povodňové komise, Ing. Miroslav Hölzel, svolal povodňovou komisi, kterou s ohledem na předpokládaný vývoj mimořádné situace, bylo třeba rozdělit do dvou směn, a to z důvodu zachování kontinuity činností, zejména pro případ zhoršení situace. Ke stavbě protipovodňových zábran (pytle s pískem) na ochranu nejvíce ohrožených objektů byly sestaveny pracovní skupiny rekrutované z členů Jednotky požární ochrany SDH Sedlčany a pracovníků Sedlčanských technických služeb, za materiálové a technické podpory firmy Prodej paliv Sedlčany. 

Hladina přehrady začala klesat v pátek dopoledních hodinách, čímž došlo k ukončení akutní činnosti povodňové komise. Monitorování stavu hladiny přehrady a potoků dochází nepřetržitě i nyní za aktivní účasti Odboru životního prostředí. 

Díky včasné reakci povodňové komise a lokálnímu vývoji množství srážek nebylo v současné době zjištěno poškození majetku a nedošlo k žádné újmě na zdraví osob.


Zvýšená voda Sedleckého potoka a potoka Mastník

u Nedrahovic

u Nedrahovic

 
přehrada2

přehrada2

 
Chalupy4

Chalupy4

 
přehrada

přehrada

 
pod přehradou

pod přehradou

 
Chalupy2

Chalupy2

 
Chalupy3

Chalupy3

 
Chalupy

Chalupy

 
Chalupy5

Chalupy5

 
most u kotliny

most u kotliny

 
Mastník u Mrskošovny

Mastník u Mrskošovny

 
u Nedrahovic2

u Nedrahovic2

 
 
Vytvořeno 14.5.2021 13:14:14 | přečteno 860x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load