Na obsah stránky

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - PTAČÍ CHŘIPKA

Veterina

K dnešnímu dni, tj. 3.února 2023, se na základě Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2023/020153-S ruší vyhlášené ochranné a zdolávací opatření k zamezení šíření ptačí chřipky ze dne 3. ledna 2023. Nadále zůstává v platnosti ikona souboruNařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2022/163213-G Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky.

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (dále jen „Nařízení Komise 2020/687“), a ustanovením a § 75a odst. 1, 2 a 4 veterinárního zákona rozhodla o
ukončení mimořádných veterinárních opatření
nařízených Státní veterinární správou pod č.j. SVS/2023/001854-S ze dne 3. 1. 2023, v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenza v chovu drůbeže v katastrálním území Sedlčany [746533], okres Příbram, ve Středočeském kraji, takto:

Čl. 1
Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
(1) Vzhledem k tomu, že uplynula minimální doba trvání nařízených opatření v ochranném pásmu a pásmu dozoru od provedení předběžné dezinfekce v ohnisku a byla splněna všechna ustanovení článku 39 odst. 1 a 55 odst. 1 nařízení Komise 2020/687, nezbytná ke zrušení opatření v uzavřeném pásmu, je možné zrušit opatření v těchto pásmech.
(2) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2023/001854-S ze dne 3. 1. 2023.

Čl. 2
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.
(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.

V Benešově dne 03.02.2023


MVDr. Otto Vraný
ředitel Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj

ikona souboruKVSS_narizeni_SVS_MVO_c.j._SVS_2023_020153-S_kterym_se_ukoncuje_narizeni_c.j._SVS_2023_001854-S.pdf
ikona souboruNařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2022/163213-G Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky.
Vytvořeno 3.2.2023 17:34:27 | přečteno 1885x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load