Na obsah stránky

Informace k provozu ordinace MUDr. Olga Burianová, s. r. o.

MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA

K dotazům, otázkám, telefonátům, reakcím na sociálních sítích sděluji několik základních informací.

Obec, vedení města, Rada města Sedlčany nemá žádné prostředky k ovlivnění činnosti soukromého zdravotnického zařízení.
Rada města se však tímto problémem několikrát zabývala.

Registraci k provozu soukromého zdravotnického zařízení uděluje Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnický.
Během mé konsultace s pověřenou vedoucí tohoto Odboru, paní Kohoutovou, jsem byl informován o vypsání výběrového řízení k provozování praxe všeobecného lékaře pro dospělé v Sedlčanech s uzavřením přihlášek k 8. 3. 2021. Do výběrového řízení se NIKDO nepřihlásil. Dne 17. 3. 2021 Středočeský kraj vypsal 2. kolo výběrového řízení s datem ukončení přihlášek k 30. 4. 2021. Na můj dotaz k eventuální možnosti pobídky k provozování praxe ze strany Středočeského kraje mi bylo sděleno, že takový titul nebyl Krajským úřadem Středočeského kraje vypsán.
K případné pobídce ze strany města Sedlčany nutno sdělit, že by byla vůči ostatním praktickým lékařům v Sedlčanech nespravedlivá a vedla by k rozdílným podmínkám při provozování praxe. K řešení složité situace pacientů mi paní Kohoutová řekla – za prvé je třeba vyčkat výsledku výběrového řízení a za druhé kontaktovat zdravotní pojišťovnu, která je povinna zajistit svým pojištěncům jiného praktického lékaře. Jednotlivé zdravotní pojišťovny mají seznamy lékařů, kteří se přihlásili do bonifikačního programu a registrují nové pacienty do své péče. Je však třeba objektivně říci, že takový lékař nemusí praxi provozovat v příslušné obci.
Věřím, že se situace v dohledné době vyřeší ke spokojenosti občanů Sedlčan a našeho regionu.

MUDr. Karel Marek, radní města Sedlčany, předseda Komise sociální a zdravotní
Vytvořeno 31.3.2021 11:08:49 | přečteno 1853x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load