Na obsah stránky

Aktuality

MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA
09.02.2023

Participativní rozpočet města Sedlčany 2023 - Nápady pro Sedlčany

Jednou z nových forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočet. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či jiné komunity mohou přímo rozhodovat o využití části rozpočtu na realizaci projektu investičního charakteru. Téma bylo projednáváno na Zastupitelstvu města Sedlčany a Pravidla schválila Rada města Sedlčany 8. února 2023.

 
MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA
11.01.2023

Ověřování listin a podpisů - Czech Point

Z technických důvodů neprovádíme, až do odvolání, ověřování listin a podpisů na recepci MěÚ Sedlčany (radnice).
Ověření je možné provést na jakékoli poště.
Děkujeme za pochopení
 
Sazebník k administraci OZV č  9 2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
20.12.2022

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 19. prosince 2022 usnesením č. 23/2022-2026 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odstavce 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 9/2022, kterou se zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

 
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY 29032023
15.03.2023

Oznámení o přerušení dodávky vody 29. 3. 2023

Od 08:10 do 13:45 hodin

Na Severním sídlišti 1152, 1153, 740
Na Severním sídlišti I 645, 646, 647, 648
Na Severním sídlišti II 659, 660, 661, 662
Na Severním sídlišti III 673, 674, 675, 676
U Háječku 708, 709, 710, 711
U Školky 695, 696, 697, 698, 699, 725, 726, 727

Náhradní zásobování: Voznice Sedlčany, U Školky 695
 
2023 HZS nabor TISK 1
15.03.2023

Pracuj jako profesionální HASIČ na stanici Příbram.

Přidej se do našeho týmu!
Informace a přihlášky:
tel.: 950831142
e-mail: marie.cernohorska@sck.izscr.cz

 
Historie cs Česká televize
16.02.2023

Střed Čech a střed Moravy vysídlen

Neveklovsko a Vyškovsko v období protektorátu. Jak Němci cvičili u nás své vojáky na všechny fronty? A jaké všechny strázně to přineslo zdejším obyvatelům?

Česká televize v reakci na listopadovou konferenci na Měříně natočila díl Historie.cs k tématu vysídlení Benešovska, Neveklovska a Sedlčanska.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/223411058220002/

 
Veterina
03.02.2023

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - PTAČÍ CHŘIPKA

K dnešnímu dni, tj. 3.února 2023, se na základě Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2023/020153-S ruší vyhlášené ochranné a zdolávací opatření k zamezení šíření ptačí chřipky ze dne 3. ledna 2023. 
Nadále zůstává v platnosti Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2022/163213-G Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky.
 
Město Sedlčany   souhrn 13 okrsků
29.01.2023

Výsledky voleb prezidenta republiky 2023 ve městě Sedlčany - 2. kolo

Výsledky prezidentských voleb 2023 - 2. kolo ve městě Sedlčany (13 okrsků).

Volební účast 71,47%

 
Veterina
26.01.2023

Nařízení Státní veterinární správy, kterým se mění nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/001854-S ze dne 03.01.2023

Státní veterinární správa nařizuje následující změnu mimořádných veterinárních opatření č.j. SVS/2023/001854-S ze dne 03.01.2023, ve znění ze dne 12.01.2023, v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Sedlčany [746533], okres Příbram, ve Středočeském kraji (úprava vymezení ochranného pásma a pásma dozoru).

 
Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech
23.01.2023

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

 

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load