Na obsah stránky

Aktuality

Nemocnice Sedlčany
19.01.2022

ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ DOBY TESTOVACÍHO CENTRA V SEDLČANECH

Nemocnice Sedlčany rozšířila provozní dobu testovacího centra (testy antigenní i PCR) v KDJS Sedlčany (vchod do kina) na šest dnů v týdnu.

 
Životní podmínky 2022 – výběrové šetření v domácnostech
17.01.2022

Životní podmínky 2022 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2021“ (EU-SILC).
 
MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA
21.12.2021

Žádost PKO 2022

Žádost o poskytnutí finančního daru v rámci opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 
MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA
17.12.2021

PROGRAM MĚSTA SEDLČANY NA PODPORU KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROZPOČTOVÉM OBDOBÍ 2022

Podle návrhu starosty města Sedlčany a doporučení Rady města Sedlčany byl sestaven tento Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2021 s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“.
Program je vyhlášen městem Sedlčany, resp. Zastupitelstvem města Sedlčany, podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (usnesení zn. 262b/2018-2022).

 
MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA
26.11.2021

Sňatečné obřady od 26. listopadu 2021

Dne 20. listopadu 2021 vydalo Ministerstva zdravotnictví mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN, kterým je za účelem ochrany obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 regulována řada činností, a to včetně podmínek konání svateb a uzavírání registrovaného partnerství. Dne 25. listopadu 2021 přijala vláda České republiky usnesení o přijetí krizového opatření, které bylo publikováno pod č. 435/2021 Sb. a nabylo účinnosti v 0.00 hod 26. listopadu 2021.

 
vlada ceske republiky
26.11.2021

Nouzový stav od 26. listopadu do 25. prosince 2021

Od pátku 26. listopadu 2021 00:00 hodin platí na území České republiky nouzový stav. 
Vláda ho vyhlásila na 30 dnů, tedy do 25. prosince 23.59 hodin. Kromě krizových opatření vyhlášených na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, nadále platí i mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví vyhlášená na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19. 
 
MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA
12.11.2021

Poplatková povinnost TKO 2022

S ohledem na účinnost novely zákona o místních poplatcích (od 1. ledna 2022), která reaguje na již dříve provedenou změnu v zákoně o odpadech, byla obcím uložena povinnost změny způsobu zpoplatnění za sběr, odvoz a ukládání směsného, tedy nevytříděného domovního odpadu.

 
MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA
11.10.2021

Změna č. 2 ÚP města Sedlčany, výsledky projednávání podaných žádostí Zastupitelstvem města Sedlčany

Bylo podáno celkem 90 žádostí o změnu územního plánu. V součtu se jednalo o 63 nově navržených ploch, či změn v územním plánu.
Dne 4. října 2021 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, na kterém se rozhodovalo o zařazení těchto ploch do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany.

 
wedding gb1249bb4b 1920
30.09.2021

Svatby 2022

Rezervaci termínu na kalendářní rok 2022 začne matriční úřad přijímat od 1. prosince 2021 pouze na telefonních číslech: +420 314 002 988 a +420 734 314 711

K PŘEDODDAVKOVÉMU JEDNÁNÍ JE NUTNÉ SI PŘEDEM DOMLUVIT SCHŮZKU, CCA TÝDEN PŘEDEM , Mgr. et Bc. MILENA BAREŠOVÁ, TEL.: 314 002 988, MOBIL: 734 314 711 .

Aktualizovaný pokyn ke svatbám: Občan na úřadě; Coronavirus informace.


 
PID - Pražská integrovaná doprava
22.09.2021

Posílení autobusové linky na trase Sedlčany - Příbram

Od 1. října dochází k posílení autobusové linky č. 754 na trase Sedlčany - Příbram v ranních hodinách, aby se školáci dostali včas do Příbrami. Autobus pojede v 6:40 hod. Stejně tak i odpoledne bude posílena linka v 14:20 z Příbrami do Sedlčan.

 

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load