Na obsah stránky

Aktuality

OS v Příbrami
02.12.2022

Přísedící u Okresního soudu v Příbrami

Okresní soud v Příbrami hledá, vzhledem k nedostatku přísedících, nové kandidáty na tuto pozici.

Podmínkou je trvalé bydliště v obci.

Zájemnci o výkon této funkce se mohou hlásit na sekretariátu MěÚ Sedlčany, tel. 318 822 742

 
Elektronické podání žádosti o výměnu řidičského průkazu
30.11.2022

Elektronické podání žádosti o výměnu řidičského průkazu

Možnost podání žádosti o výměnu řidičského průkazu máte po přihlášení do Portálu dopravy (https://www.portaldopravy.cz/) nebo Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni), a to v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti Vašeho řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti (bez správního poplatku), dále v případě odcizení, ztráty nebo při změně osobních údajů (správní poplatek 200 Kč).

Pro všechny uvedené životní situace si můžete také požádat o vydání ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů (správní poplatek 700 Kč).

 
Výsadba stromů do Aleje Tomáše Hellera
28.11.2022

Výsadba stromů do Aleje Tomáše Hellera

V sobotu 26. listopadu 2022 proběhla výsadba dalších stromů do Aleje Tomáše Hellera. V 10 hodin se na místě sešla skupina dobrovolníků, aby zde vysázela 13 stromků třešně ptačí. Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství a je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost.

 
PID 556
24.10.2022

Výluka PID 556

od 24.10.2022 dochází k uzavírce komunikace III/12138 mezi Dědkovem a Křenovičkami.

V souvislosti s tímto omezením dochází k následujícím změnám vedení autobusové dopravy:

 
Dokončená komunikace v Solopyskách
12.10.2022

Dokončená komunikace v Solopyskách

ve středu 12. října byla převzata od zhotovitele dokončená stavba komunikace v Solopyskách.

 
Zastřešení zázemí sportoviště s umělým trávníkem ve Zberazské ulici v Sedlčanech
11.10.2022

Zastřešení zázemí sportoviště s umělým trávníkem ve Zberazské ulici v Sedlčanech

V pondělí 10. října byl vydán kolaudační souhlas s užíváním dokončené stavby zastřešení zázemí sportoviště s umělým trávníkem ve Zberazské ulici v Sedlčanech.
Stavba byla zahájena na základě nabytí právní moci společného povolení dne 12. července 2022. 
Zhotovitel Dřevokomplet B+H, s.r.o. zrealizoval dílo v termínu do 26. září.

 
Minigolf Sedlčany
06.10.2022

Minigolf v Sedlčanech

v minulém týdnu jsme od zhotovitele převzali dokončené dráhy k hřišti s minigolfem.
 
Svatba1
03.10.2022

Svatby 2023

Rezervaci termínu na kalendářní rok 2023 začne matriční úřad přijímat od 1. prosince 2022 pouze na telefonních číslech: +420 314 002 988 a +420 734 314 711

K PŘEDODDAVKOVÉMU JEDNÁNÍ JE NUTNÉ SI DOMLUVIT SCHŮZKU, CCA TÝDEN PŘEDEM , Mgr. et Bc. MILENA BAREŠOVÁ, TEL.: 314 002 988, MOBIL: 734 314 711 .

 
Předání přetlakového ventilátoru sedlčanským hasičům
20.09.2022

Předání přetlakového ventilátoru sedlčanským hasičům

V pondělí 19. září se uskutečnilo slavnostní předání bateriového přetlakového ventilátoru na stanici HZS Sedlčany, jehož nákup podpořilo město Sedlčany částkou 120 tisíc korun. 
MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA
14.09.2022

Nevyzvednuté nálezy

Seznam nálezů, které byly odevzdány na Městský úřad Sedlčany a doposud nebyly vyzvednuty oprávněnými majiteli.

 

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load